229612_tabell_239301_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239301
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Fast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kroner
200820092010201120122013
Totalt for næringer6 565 3276 950 3977 256 0147 759 4908 221 7788 687 247
Jordbruk og skogbruk143 722146 824149 583152 914155 526158 207
Fiske, fangst og akvakultur24 93825 31424 16626 05625 56127 832
Bergverksdrift10 28512 29012 13113 18013 87714 306
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester924 7871 030 6831 083 5881 173 9811 276 9151 403 624
Utvinning av råolje og naturgass890 697990 0781 045 5931 139 8651 235 5381 360 664
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass34 09040 60537 99534 11641 37742 960
Industri349 583351 269345 654353 446359 193360 871
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri63 28264 56366 36470 70673 55674 524
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3 1482 9722 9462 9943 0233 152
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler13 33413 34313 24013 57313 63113 680
Produksjon av papir og papirvarer23 56322 68321 59921 46721 18820 767
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak6 7696 4725 9245 7935 6365 587
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri79 57982 23980 91181 49182 18181 008
Produksjon av kjemiske råvarer37 07539 40138 29938 30438 57338 470
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter23 78523 56722 74322 82322 79922 672
Produksjon av metaller43 22742 25940 94841 15040 94040 536
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner50 19250 98850 23552 19453 68855 365
Verftsindustri og annen transportmiddel industr24 59624 01822 94522 80123 44423 733
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon8 0417 7407 4267 4397 3997 456
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr10 06710 42510 37311 01511 70812 391
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning250 416256 926263 218277 869291 119299 529
Vannforsyning, avløp og renovasjon118 932123 966131 449140 704148 976155 548
Bygge- og anleggsvirksomhet109 518117 578123 841131 779142 290149 178
Varehandel og reparasjon av motorvogner144 125143 962141 652144 762147 078150 434
Rørtransport121 885123 148121 451121 092118 521116 162
Utenriks sjøfart112 529112 308105 172111 085107 996102 483
Transport utenom utenriks sjøfart161 665179 871182 694189 174198 840214 417
Post og distribusjonsvirksomhet4 4735 6446 3796 7005 6945 308
Overnattings- og serveringsvirksomhet40 61541 39141 53142 31943 24643 891
Informasjon og kommunikasjon98 685100 370101 230104 044107 319110 621
Finansierings- og forsikringsvirksomhet112 009115 285115 416121 217123 056124 569
Omsetning og drift av fast eiendom323 840359 958390 142424 095457 228486 944
Boligtjenester, egen bolig2 190 3792 299 2652 441 6642 652 1652 835 6993 008 775
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting53 46256 47058 11859 63164 29669 103
Forretningsmessig tjenesteyting43 51242 54841 78243 51745 63746 920
Offentlig admistrasjon og forsvar631 720675 735715 598771 930822 756874 123
Undervisning224 328241 913257 741275 778291 768306 658
Helse- og omsorgstjenester251 085264 550274 470288 293300 593314 887
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting118 834123 129127 344133 759138 594142 857
Fastlands-Norge5 440 2165 724 8635 983 7986 387 4486 759 7237 107 938
Offentlig forvaltning1 195 5881 271 1761 341 1931 435 4761 519 0741 603 878
Statsforvaltning616 652657 519558 456597 685635 261676 214
Sivil forvaltning509 582540 094444 080479 920512 708552 409
Forsvar107 070117 425114 376117 765122 553123 805
Kommuneforvaltning578 936613 657782 737837 791883 813927 664