229612_tabell_239295_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239295
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
200820092010201120122013
I alt1 197 090952 8311 031 3681 154 1181 204 3511 198 827
 
Varer955 641729 867779 203898 294929 002907 229
¬ Råolje og naturgass622 230440 808471 179568 428610 796576 350
¬ Skip, plattformer og fly13 17711 8788 80213 6188 6469 046
¬ Tradisjonelle varer320 234277 181299 222316 248309 560321 833
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske17 37421 21127 07625 95327 43437 258
¬¬ Bergverksprodukter6 1624 1194 5245 5466 0816 013
¬¬ Industriprodukter290 253247 444264 622280 470270 970274 172
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler26 21927 90031 41232 67730 65631 355
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy2 2721 9441 9082 0642 2442 285
¬¬¬ Trevarer2 4512 0552 2022 2562 1292 098
¬¬¬ Treforedlingsprodukter10 4549 1909 7289 5407 7307 019
¬¬¬ Grafiske produkter2424151590
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter31 63421 40222 22638 33136 85935 702
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter48 23441 06248 90149 68344 39445 487
¬¬¬ Metaller79 93656 98068 06570 85765 07562 133
¬¬¬ Verkstedprodukter83 57582 06774 92069 74676 48882 764
¬¬¬ Andre industriprodukter5 1004 5525 0025 0695 1675 003
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon354268243232219326
¬¬ Elektrisk kraft6 4454 4073 0004 2795 0754 390
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter288 600255 779276 996277 917272 701286 131
 
Tjenester241 449222 964252 165255 824275 349291 598
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart77 38761 59663 50660 87571 13674 311
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester19 68021 92625 62724 66128 84422 304
¬ Rørtransport13 15512 86612 6709 93710 40011 401
¬ Reisetrafikk26 90826 12428 44929 74731 65933 147
¬ Andre tjenester104 319100 452121 913130 604133 310150 435
¬¬ Samferdsel26 14530 61435 69139 38841 77645 397
¬¬ Finans- og forretningstjenester51 68640 55351 53853 51655 53167 741
¬¬ Tjenester ellers26 48829 28534 68437 70036 00337 297