229612_tabell_239294_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239294
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Årlig prisendring i prosent
200820092010201120122013
Totalt for næringer5,13,01,74,03,02,3
 
Bygg og anlegg5,62,63,95,43,73,0
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning8,28,01,94,81,92,6
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler6,55,12,73,92,5-66,0
Skip og båter4,5-0,9-6,81,11,59,7
Transportmidler3,68,9-5,6-3,60,30,8
Maskiner og utstyr2,4-1,2-3,31,22,5-0,7
Endring i livdyr- og frukttrebestand12,50,00,02,6-6,37,6
FOU og annen immatriell realkapital3,12,44,45,03,92,3
Verdigjenstander-1,50,3-5,2-4,1-3,9-3,2
 
Jordbruk og skogbruk6,53,91,92,62,22,5
Fiske, fangst og akvakultur5,80,91,82,52,95,5
Bergverksdrift6,62,9-1,33,72,42,4
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester7,16,02,34,32,22,4
Utvinning av råolje og naturgass7,36,22,24,42,22,4
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass5,83,97,67,62,32,0
Industri7,11,70,23,83,01,8
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri7,41,6-0,33,92,62,0
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri4,10,01,13,32,20,0
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler7,31,5-0,12,72,62,1
Produksjon av papir og papirvarer8,20,4-1,04,13,12,3
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak5,20,3-6,22,22,20,9
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri7,81,91,14,73,21,3
Produksjon av kjemiske råvarer8,01,7-0,14,33,12,1
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter7,31,5-1,33,42,51,5
Produksjon av metaller8,11,7-0,93,32,62,1
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6,11,81,34,53,72,0
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5,41,90,83,53,11,4
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon4,92,71,04,03,41,4
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr7,90,4-1,6-0,32,12,2
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning5,61,6-0,73,52,5-1,1
Vannforsyning, avløp og renovasjon3,92,22,64,23,42,8
Bygge- og anleggsvirksomhet5,72,61,82,32,42,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner3,0-1,6-3,31,22,20,6
Rørtransport6,45,33,94,22,5-0,8
Utenriks sjøfart1,80,8-6,80,91,77,4
Transport utenom utenriks sjøfart3,62,1-3,9-0,50,62,9
Post og distribusjonsvirksomhet4,6-0,7-1,62,22,51,3
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,4-1,0-0,41,83,11,2
Informasjon og kommunikasjon1,10,0-0,12,31,90,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,50,60,83,73,01,1
Omsetning og drift av fast eiendom6,52,33,34,53,42,9
Boligtjenester, egen bolig3,72,44,46,04,13,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting2,30,64,44,33,81,2
Forretningsmessig tjenesteyting3,93,8-3,8-0,52,70,5
Offentlig admistrasjon og forsvar4,83,02,33,83,52,4
Undervisning3,22,72,64,83,92,8
Helse- og omsorgstjenester4,70,91,03,33,31,8
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting3,30,1-1,32,22,71,1
Fastlands-Norge4,62,11,84,03,32,3
Offentlig forvaltning4,42,72,34,13,62,5
Statsforvaltning3,93,62,24,13,92,4
Sivil forvaltning4,32,82,84,83,62,4
Forsvar2,67,6-0,91,45,22,2
Kommuneforvaltning5,11,42,54,13,32,6