229612_tabell_239292_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239292
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner
200820092010201120122013
Totalt for næringer584 937561 752533 429595 529659 824717 439
 
Bygg og anlegg264 811241 339238 095267 557291 848312 282
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning60 80067 60568 79174 15081 311104 333
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler63 77668 14151 05863 43192 320103 654
Skip og båter21 40429 93418 76228 33515 6998 816
Transportmidler23 58217 42119 28119 86422 86022 515
Maskiner og utstyr95 75079 95376 10779 84091 63891 763
Endring i livdyr- og frukttrebestand-72-24-25-3915-99
FOU og annen immatriell realkapital54 55357 02860 97562 01263 78873 868
Verdigjenstander333355385379345307
 
Jordbruk og skogbruk8 3717 1608 6017 6828 1468 400
Fiske, fangst og akvakultur3 1372 7112 3324 0031 7153 419
Bergverksdrift1 0052 6381 0971 6871 5501 388
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester133 458146 701128 766147 148184 870215 550
Utvinning av råolje og naturgass123 388136 789127 246147 885174 297210 041
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass10 0709 9121 520-73710 5735 509
Industri45 30630 40926 26928 88231 20030 292
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri7 5175 8977 4498 1377 5676 388
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri379136281283279399
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler1 403931924973866926
Produksjon av papir og papirvarer853521409559662582
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak325349198323319435
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri15 0528 9425 2144 6975 8254 756
Produksjon av kjemiske råvarer8 6015 3102 4572 2662 9152 674
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter2 3891 9091 5281 5961 6711 653
Produksjon av metaller3 3312 1551 9471 9962 1552 127
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner8 3546 5575 6366 9687 3388 254
Verftsindustri og annen transportmiddel industri3 0941 3621 0821 3142 3112 247
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon787425523570582724
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1 8221 2251 0781 4661 6251 801
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning14 70212 46814 84216 63818 46119 779
Vannforsyning, avløp og renovasjon9 9139 8199 2568 6539 6338 846
Bygge- og anleggsvirksomhet13 92112 81511 86113 47717 13014 594
Varehandel og reparasjon av motorvogner14 02010 21110 97312 94712 68014 854
Rørtransport1 8175936135973753 297
Utenriks sjøfart6 8139 97010 68615 8426 8761 050
Transport utenom utenriks sjøfart19 74828 00220 96719 54023 43520 184
Post og distribusjonsvirksomhet2501 4351 7701 610415526
Overnattings- og serveringsvirksomhet2 1072 0491 8561 7312 2112 220
Informasjon og kommunikasjon19 07916 66117 51117 09318 95220 709
Finansierings- og forsikringsvirksomhet11 1907 0865 6379 6096 2047 595
Omsetning og drift av fast eiendom54 91536 10334 22932 46336 24235 033
Boligtjenester, egen bolig101 31095 31197 973121 474140 290152 301
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting11 96410 91310 4969 84513 07114 779
Forretningsmessig tjenesteyting7 7224 2495 8706 9137 2056 668
Offentlig admistrasjon og forsvar53 66060 94060 09865 64765 24274 119
Undervisning24 31927 80327 88527 02627 19930 538
Helse- og omsorgstjenester19 37618 29716 81917 56619 45723 776
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting6 8347 4087 0227 4567 2657 522
 
Fastlands-Norge452 919414 400394 884431 205478 276503 051
 
Offentlig forvaltning99 624110 134107 348112 985115 007131 690
Statsforvaltning59 15564 77457 38062 71664 31475 725
Sivil forvaltning46 20452 60448 43649 74554 53865 860
Forsvar12 95112 1708 94412 9719 7769 865
Kommuneforvaltning40 46945 36049 96850 26950 69355 965