229612_tabell_239290_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239290
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Konsum i husholdninger etter formål. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
1Konsumet av varer og tjenester inkluderer utlendingers kjøp i Norge, men ikke husholdningenes kjøp i utlandet
I alt1,6-0,24,02,33,52,6
 
Matvarer og alkolholfrie drikkevarer2,21,82,03,44,32,6
Alkoholdrikker og tobakk mv.4,4-0,4-4,2-3,8-2,01,2
Klær og skotøy5,87,38,13,43,13,8
Bolig lys og brensel2,42,73,9-0,93,43,2
Møbler og husholdningsartikler mv.0,4-3,78,45,812,51,2
Helsepleie3,73,23,12,5-0,11,8
Transport-3,2-4,48,73,91,8-0,4
Post- og teletjenester7,17,46,71,93,5-1,9
Kultur og fritid0,8-1,00,02,4-0,12,4
Utdanning-2,96,45,37,53,11,5
Overnattings- og serveringstjenester3,5-4,00,23,34,23,3
Andre varer og tjenester0,0-2,11,20,12,92,9
Nordmenns konsum i utlandet3,9-5,212,59,411,010,1
Utlendingers konsum i Norge-1,9-5,46,11,93,62,7
 
Varekonsum10,8-0,85,11,23,11,3
Tjenester12,00,92,02,53,02,9
Boligtjenester3,52,62,42,03,23,5
Andre tjenester1,2-0,11,72,72,92,5