229612_tabell_239284_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239284
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoprodukt per utførte timeverk etter hovednæring. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
Totalt for næringer-2,80,20,2-1,10,80,5
 
Jordbruk og skogbruk10,01,63,2-2,73,21,3
Fiske, fangst og akvakultur-3,020,510,410,35,7-6,1
Bergverksdrift-3,4-19,316,3-5,0-8,80,9
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-10,5-7,5-8,8-9,3-8,2-7,8
Utvinning av råolje og naturgass-13,0-9,3-10,7-10,4-7,0-7,0
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass4,4-2,4-5,8-10,6-2,65,7
Industri1,60,56,12,00,83,6
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-1,66,95,3-1,24,01,3
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-1,5-14,916,817,1-4,017,0
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-12,4-10,16,210,9-2,4-4,2
Produksjon av papir og papirvarer-5,3-5,621,2-45,6104,65,6
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak1,52,810,9-1,0-2,6-0,5
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri7,617,08,33,8-2,91,8
Produksjon av kjemiske råvarer26,1-14,35,90,6-21,23,1
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter4,5-12,37,014,61,76,1
Produksjon av metaller15,3-24,423,8-2,60,81,1
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner5,93,5-0,53,8-1,82,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-0,8-7,49,02,3-0,810,2
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-8,3-10,17,72,0-0,35,8
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-13,114,46,0-4,96,25,2
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-9,90,30,2-1,614,40,4
Vannforsyning, avløp og renovasjon-1,82,2-1,2-2,85,5-1,9
Bygge- og anleggsvirksomhet-3,6-1,9-0,4-0,81,7-0,4
Varehandel og reparasjon av motorvogner-1,5-0,15,72,43,82,1
Rørtransport1,3-10,811,0-13,9-0,2-23,2
Utenriks sjøfart-25,3-1,32,814,11,98,2
Transport utenom utenriks sjøfart-7,4-0,70,32,7-1,93,1
Post og distribusjonsvirksomhet3,39,45,73,4-8,819,6
Overnattings- og serveringsvirksomhet-0,3-2,1-4,2-1,20,12,9
Informasjon og kommunikasjon1,77,35,82,02,93,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet-3,6-1,4-1,4-0,31,37,5
Omsetning og drift av fast eiendom-9,518,1-5,21,2-0,53,8
Boligtjenester, egen bolig............
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting0,9-3,0-1,3-1,54,62,0
Forretningsmessig tjenesteyting-5,76,1-0,9-1,31,91,6
Offentlig admistrasjon og forsvar0,91,52,70,61,50,7
Undervisning-1,5-1,61,1-0,80,61,3
Helse- og omsorgstjenester0,0-2,1-0,1-2,11,40,0
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting-8,9-5,4-1,30,20,73,0
 
Fastlands-Norge-1,40,21,40,02,02,0
 
Offentlig forvaltning-0,4-0,10,4-0,81,30,1
Statsforvaltning-0,31,2-1,6-1,61,61,2
Sivil forvaltning-0,41,2-2,2-1,51,71,3
Forsvar0,70,92,6-1,90,71,1
Kommuneforvaltning-0,4-1,12,20,01,1-0,8