229612_tabell_239276_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239276
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Årlig prisendring i prosent
200820092010201120122013
1Bruttonasjonalprodukt er målt i markedspriser, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi110,4-5,26,06,83,42,5
 
Totalt for næringer11,8-5,96,07,53,62,5
Jordbruk og skogbruk-3,31,25,52,1-0,2-1,5
Fiske, fangst og akvakultur-3,111,933,4-19,9-27,759,3
Bergverksdrift21,60,4-7,416,14,74,1
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester32,0-27,515,928,26,40,7
Utvinning av råolje og naturgass33,0-30,317,229,97,30,2
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass14,527,32,38,0-5,07,2
Industri0,9-4,62,7-0,61,80,3
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-3,6-7,95,92,3-2,34,6
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-1,27,90,5-8,11,6-5,2
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler2,89,5-0,2-2,12,53,2
Produksjon av papir og papirvarer-9,8-17,8-4,310,114,2-8,5
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak1,6-9,02,34,13,53,7
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri3,0-18,5-3,5-12,6-0,36,4
Produksjon av kjemiske råvarer9,3-18,6-0,4-14,21,222,5
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter-3,812,8-3,4-5,12,4-1,5
Produksjon av metaller-10,5-39,036,65,6-1,0-11,0
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner5,1-0,61,11,04,1-1,2
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5,712,32,00,71,0-2,9
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon2,614,62,23,42,42,6
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr6,2-3,82,83,35,21,3
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning39,2-3,919,8-6,0-17,76,9
Vannforsyning, avløp og renovasjon9,64,711,49,21,92,0
Bygge- og anleggsvirksomhet5,25,64,16,85,52,1
Varehandel og reparasjon av motorvogner2,0-5,21,6-0,60,8-1,5
Rørtransport11,1-1,8-3,7-7,8-12,412,5
Utenriks sjøfart50,6-2,214,1-11,80,46,8
Transport utenom utenriks sjøfart9,81,2-0,91,47,55,6
Post og distribusjonsvirksomhet-2,019,7-1,90,2-7,1-6,2
Overnattings- og serveringsvirksomhet4,06,44,74,54,90,9
Informasjon og kommunikasjon0,3-0,2-0,80,61,91,3
Finansierings- og forsikringsvirksomhet3,617,03,40,619,37,7
Omsetning og drift av fast eiendom5,83,23,93,75,12,6
Boligtjenester, egen bolig1,31,13,02,6-2,50,8
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting7,44,23,82,94,73,4
Forretningsmessig tjenesteyting5,53,81,94,31,41,8
Offentlig admistrasjon og forsvar5,44,12,52,64,83,8
Undervisning8,06,92,84,14,72,6
Helse- og omsorgstjenester6,55,93,67,14,05,1
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting2,55,84,32,02,71,4
 
Fastlands-Norge5,23,13,52,32,73,1
 
Offentlig forvaltning6,95,63,45,14,34,4
Statsforvaltning6,55,03,96,33,83,1
Sivil forvaltining6,85,14,57,03,53,0
Forsvar4,64,80,41,75,73,6
Kommuneforvaltning7,26,02,94,14,75,5

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB