229612_tabell_239274_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239274
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Faste 2005-priser. Millioner kroner
200820092010201120122013
1Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi12 104 3022 070 1592 082 6202 102 7962 160 5972 182 152
 
Totalt for næringer1 863 5891 830 8651 836 3281 848 8471 898 5001 915 704
Jordbruk og skogbruk18 01917 32617 70816 58516 93416 732
Fiske, fangst og akvakultur14 21315 50717 77919 92521 42619 854
Bergverksdrift4 7993 5684 1734 1144 0063 981
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester396 098391 444372 883358 784354 973345 599
Utvinning av råolje og naturgass374 512369 449351 478339 026333 562321 141
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass22 12522 64821 86720 42021 86324 917
Industri176 777163 787166 683169 601173 166179 004
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri28 25329 47730 90230 67732 14732 120
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri3 0002 2302 4702 8842 6613 000
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler6 1044 7705 1305 7195 6105 144
Produksjon av papir og papirvarer5 0274 2214 6972 4073 7493 595
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 6694 3224 5144 2884 0863 813
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri19 96620 21922 37822 93320 73821 381
Produksjon av kjemiske råvarer8 6516 7987 8987 8235 5535 480
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter11 9619 1159 41010 89311 11011 490
Produksjon av metaller10 6377 0107 8547 4646 9966 703
Produksjon av metallvarer, elektisk utstyr og maskiner51 20351 31248 64450 82952 81754 676
Verftsindustri og annen transport industri19 67416 05515 62615 76716 39218 436
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon6 0234 8234 7654 5734 4914 506
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr9 99110 44710 94110 66411 88913 400
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning38 67736 13035 07535 37841 59640 778
Vannforsyning, avløp og renovasjon10 60310 09910 0439 79110 21110 136
Bygge- og anleggsvirksomhet101 29693 99791 54794 057100 843102 549
Varehandel og reparasjon av motorvogner161 817156 980165 243168 369176 961179 469
Rørtransport19 68119 13119 91318 43721 71220 578
Utenriks sjøfart11 28010 37110 00711 67212 73813 701
Transport utenom utenriks sjøfart66 84065 08566 88369 18867 92770 352
Post og distribusjonsvirksomhet7 9717 9018 2058 2547 6538 740
Overnattings- og serveringsvirksomhet26 25224 86524 13424 73725 03526 301
Informasjon og kommunikasjon80 89384 81191 23793 87697 514100 561
Finansierings- og forsikringsvirksomhet82 60384 04680 90178 47481 45384 794
Omsetning og drift av fast eiendom48 28054 14452 69854 97857 40157 982
Boligtjenester, egen bolig89 67184 67588 14690 63892 12295 723
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting79 90977 10877 17776 72282 59585 677
Forretningsmessig tjenesteyting46 89345 18545 16749 19052 51253 380
Offentlig admistrasjon og forsvar99 914103 953107 834111 333113 583113 553
Undervisning84 03484 71787 40888 28989 21891 872
Helse- og omsorgstjenester168 883169 764172 480173 821178 561180 105
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting37 32736 64036 56536 92437 36338 148
 
Fastlands-Norge1 467 9111 441 4081 464 4031 488 9781 546 2821 582 323
 
Offentlig forvaltning317 411322 656329 957334 826342 510345 048
Statsforvaltning147 536150 399150 181150 312154 104156 588
Sivil forvaltning127 141129 383129 143129 299133 115136 118
Forsvar20 40421 03121 05421 02620 93220 325
Kommuneforvaltning169 935172 305179 904184 710188 588188 585