229612_tabell_239271_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239271
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Årlig volumendring i prosent
200820092010201120122013
Totalt for næringer1,8-3,00,22,03,21,4
 
Jordbruk og skogbruk2,2-1,53,0-4,82,7-1,3
Fiske, fangst og akvakultur1,59,57,212,69,0-2,8
Bergverksdrift3,7-17,39,98,1-3,43,1
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester-0,41,0-4,0-3,91,2-0,8
Utvinning av råolje og naturgass-1,9-1,2-4,6-4,2-0,5-3,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass12,721,4-1,2-2,611,715,5
Industri-0,3-7,5-1,70,81,02,1
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri-2,3-0,6-2,71,93,7-0,9
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri-0,1-20,44,012,8-8,1-3,4
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler-13,0-16,65,87,5-0,3-5,4
Produksjon av papir og papirvarer-3,3-21,216,8-6,6-29,7-10,0
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak0,3-8,70,1-6,1-3,8-8,1
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri-2,5-4,212,80,5-7,71,5
Produksjon av kjemiske råvarer13,9-16,322,8-4,9-21,0-2,2
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter4,6-13,8-0,610,20,21,0
Produksjon av metaller-2,2-12,77,6-4,2-4,0-5,0
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner11,1-0,8-8,4-3,88,76,8
Verftsindustri og annen transportmiddel industri-2,8-21,5-17,66,111,16,3
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon-18,8-21,4-4,81,3-2,6-2,1
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr-2,5-1,9-3,66,24,614,5
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning-1,3-4,4-2,2-1,812,5-2,5
Vannforsyning, avløp og renovasjon11,7-4,20,93,01,01,1
Bygge- og anleggsvirksomhet1,9-12,5-2,38,110,01,6
Varehandel og reparasjon av motorvogner6,4-6,22,24,72,80,4
Rørtransport0,7-2,14,8-7,613,4-5,7
Utenriks sjøfart-10,1-14,38,66,513,53,9
Transport utenom utenriks sjøfart0,0-3,24,05,81,63,9
Post og distribusjonsvirksomhet1,6-6,6-0,7-1,3-2,98,5
Overnattings- og serveringsvirksomhet1,9-2,71,13,73,82,9
Informasjon og kommunikasjon4,41,35,21,52,42,5
Finansierings- og forsikringsvirksomhet0,43,4-3,91,84,13,4
Omsetning og drift av fast eiendom2,63,4-2,73,53,2-0,2
Boligtjenester, egen bolig2,2-0,32,62,02,64,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting11,3-5,50,11,85,43,2
Forretningsmessig tjenesteyting6,3-3,94,510,46,00,8
Offentlig admistrasjon og forsvar2,46,02,71,62,51,0
Undervisning-0,22,42,00,50,22,3
Helse- og omsorgstjenester3,62,42,21,21,81,3
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting1,41,9-1,82,91,61,9
 
Fastlands-Norge2,8-3,00,62,83,62,2
 
Offentlig forvaltning2,13,82,01,01,61,2
Statsforvaltning1,44,0-0,2-0,11,61,5
Sivil forvaltning1,84,2-0,40,22,02,0
Forsvar-1,02,31,2-1,8-1,1-2,0
Kommuneforvaltning2,73,64,02,11,60,9

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB