229612_tabell_239269_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239269
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Årlig prisendring i prosent
200820092010201120122013
1Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner3,52,52,11,11,12,1
Konsum i husholdninger3,42,42,01,01,02,1
Varekonsum3,11,62,10,4-0,81,0
Tjenestekonsum3,73,22,71,63,32,7
Husholdningenes konsum i utlandet3,54,0-2,91,4-0,74,7
Utlendingers konsum i Norge4,52,62,62,62,71,9
Konsum i ideelle organisjasjoner6,13,43,83,92,91,9
Konsum i offentlig forvaltning7,14,43,14,73,84,4
Konsum i statsforvaltiningen6,53,73,35,43,03,6
Konsum i statsforvaltiningen, sivilt6,73,53,75,72,93,5
Konsum i statsforvaltiningen, forsvar5,35,20,83,13,74,5
Konsum i kommuneforvaltningen7,85,13,04,04,65,1
 
Bruttoinvestering i fast realkapital5,13,01,74,03,02,3
Utvinning og rørtransport7,26,22,24,42,22,4
Utenriks sjøfart1,80,8-6,80,91,77,4
Fastlands-Norge4,62,11,84,03,32,3
Næringer5,01,60,22,72,61,5
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass5,83,97,67,62,32,0
Andre tjenester (bruttoinvestering)4,21,10,02,42,51,7
Industri og bergverk7,11,80,23,83,01,8
Annen vareproduksjon5,42,30,82,82,41,0
Boliger (husholdninger)3,72,44,46,04,13,1
Offentlig forvaltning4,42,72,34,13,62,5
Lagerendring og statistiske avvik5,1-8,133,69,07,91,8
Bruttoinvestering i alt5,12,26,54,83,72,2
 
Innenlandsk sluttanvendelse4,82,93,63,02,52,6
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)4,62,92,32,62,32,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning6,64,13,04,63,84,1
 
Eksport i alt17,5-17,07,512,82,91,7
Tradisjonelle varer2,8-6,04,55,8-1,92,7
Råolje og naturgass31,2-28,014,927,76,90,8
Skip, plattformer og fly10,920,3-14,31,73,16,0
Tjenester9,1-3,60,0-3,80,02,2
 
Samlet sluttanvendelse9,0-4,24,86,02,62,3
 
Import i alt4,2-0,30,83,30,11,6
Tradisjonelle varer3,9-1,50,04,00,31,5
Råolje og naturgass20,6-15,513,623,76,2-3,9
Skip, plattformer og fly7,15,2-3,90,31,58,7
Tjenester3,72,22,31,8-0,71,6
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi110,4-5,26,06,83,42,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi14,52,83,72,12,53,0
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart32,8-28,616,126,46,40,7
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi5,23,13,52,32,73,1
Fastlands-Norgeutenom offentlig forvaltning4,82,43,51,52,22,7
Industri og bergverk1,3-4,52,4-0,21,90,4
Annen vareproduksjon11,13,110,50,2-3,96,3
Tjenester inkl. boligtjenester4,23,72,22,13,82,4
Offentlig forvaltning6,95,63,45,14,34,4
Produktavgifter og -subsidier-0,30,75,30,71,22,6