229612_tabell_239261_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
229612_tabell_239261
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap viser utviklingen i bruttonasjonalprodukt (BNP) for Norge. BNP hadde en volumvekst på 1,0 prosent i 2013.

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bidrag til vekst i disponibel realinntekt for Norge. Prosent
 200820092010201120122013
Disponibel realinntekt for Norge5,9-11,13,34,93,80,5
Vekstbidrag fra produksjonsvekst i petroleumsvirksomhet-0,9-0,5-1,2-0,9-0,4-1,2
Produksjonsvekst ellers0,6-2,21,31,73,31,9
Endring i bytteforholdet6,4-9,12,74,41,0-0,1
Herav prisutviklingen på råolje og naturgass6,0-8,22,04,81,0-0,4
Endring i rente- og stønadsbalansen-0,20,80,4-0,20,00,0