211320_tabell_217919_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217919
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Fast realkapital etter hovednæring. Løpende priser, millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Totalt for næringer6 970 8497 286 5757 801 8558 276 3988 797 7469 246 401
Jordbruk og skogbruk148 018151 384155 482158 195158 653160 198
Fiske, fangst og akvakultur24 46922 99624 49523 57325 41225 584
Bergverksdrift12 30012 18513 27014 04315 02515 490
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester1 020 6141 067 5691 151 1061 246 9681 385 7621 513 476
Utvinning av råolje og naturgass981 5371 032 1391 120 4321 209 3831 348 2611 477 033
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass39 07735 43030 67437 58537 50036 443
Industri358 219355 329366 202374 957382 975394 155
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri65 38567 54972 39275 87077 77281 004
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 9872 9733 0343 0723 1333 169
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler13 49713 46113 87714 02014 12314 172
Produksjon av papir og papirvarer23 27022 30122 30922 15421 74721 521
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak6 6556 1426 0545 9376 0796 220
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri84 23284 14386 01087 87487 84389 265
Produksjon av kjemiske råvarer40 43740 12640 93141 92842 59443 493
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter24 23323 61423 92924 11424 38824 622
Produksjon av metaller43 64142 68143 29943 50343 35443 508
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner51 76251 16953 31554 98557 53060 174
Verftsindustri og annen transportmiddel industr24 24723 26223 21623 94425 39626 255
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon7 7567 4657 4957 4707 5037 595
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr10 55410 56911 27212 01414 10616 650
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning256 774263 233278 152291 706304 213318 635
Vannforsyning, avløp og renovasjon124 114131 980141 679150 397156 047163 619
Bygge- og anleggsvirksomhet118 298125 422134 484146 230156 132166 302
Varehandel og reparasjon av motorvogner140 823138 599141 296143 029143 287142 164
Rørtransport124 133122 694122 600120 266122 879126 110
Utenriks sjøfart106 710100 462106 829104 154112 231115 282
Transport utenom utenriks sjøfart186 805189 362196 155206 176220 670233 456
Post og distribusjonsvirksomhet5 7026 4226 7235 6765 0864 973
Overnattings- og serveringsvirksomhet41 88742 26343 30544 49144 82445 087
Informasjon og kommunikasjon102 312103 937107 731111 825117 036122 870
Finansierings- og forsikringsvirksomhet114 904115 226121 378123 557122 810122 539
Omsetning og drift av fast eiendom366 448400 107438 115475 689502 169530 887
Boligtjenester, egen bolig2 310 3222 457 5302 674 1162 864 5552 987 5963 122 890
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting56 87658 80160 31165 30369 60273 594
Forretningsmessig tjenesteyting44 60044 31446 59349 37354 44357 906
Offentlig admistrasjon og forsvar675 735715 598771 930822 756953 5901 004 917
Undervisning241 904257 756275 813291 821302 703314 980
Helse- og omsorgstjenester265 389275 500289 571302 158312 542326 189
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting123 493127 906134 519139 500142 060145 100
Fastlands-Norge5 758 4696 031 2806 451 9946 842 5957 214 3747 527 976
Offentlig forvaltning1 271 1761 341 1931 435 4761 519 0741 673 0231 753 849
Statsforvaltning657 519558 456597 685635 261712 954756 798
Sivil forvaltning540 094444 080479 920512 708586 761627 476
Forsvar117 425114 376117 765122 553126 193129 321
Kommuneforvaltning613 657782 737837 791883 813960 069997 051