211320_tabell_217910_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217910
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttoinvestering i fast realkapital etter art og hovednæring. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer561 752533 429595 529659 824725 654753 066
 
Bygg og anlegg241 339238 095267 557291 848313 289325 699
Oljeboring, oljeleting, olje- og gasrørledning67 60568 79174 15081 311104 169105 438
Oljeutvinningsplattformer, borerigger og moduler68 14151 05863 43192 320103 198108 168
Skip og båter29 93418 76228 33515 69919 74118 275
Transportmidler17 42119 28119 86422 86023 33224 013
Maskiner og utstyr79 95376 10779 84091 63894 913100 411
Endring i livdyr- og frukttrebestand-24-25-39151414
FOU og annen immatriell realkapital57 02860 97562 01263 78866 63670 676
Verdigjenstander355385379345363371
 
Jordbruk og skogbruk7 1608 6017 6828 1468 1888 052
Fiske, fangst og akvakultur2 7112 3324 0031 7153 2442 229
Bergverksdrift2 6381 0971 6871 5501 9281 439
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester146 701128 766147 148184 870211 819217 951
Utvinning av råolje og naturgass136 789127 246147 885174 297208 437215 161
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass9 9121 520-73710 5733 3822 791
Industri30 40926 26928 88231 20033 40336 904
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri5 8977 4498 1377 5676 8248 110
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri136281283279327301
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler931924973866965862
Produksjon av papir og papirvarer521409559662546634
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak349198323319562555
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri8 9425 2144 6975 8254 7325 941
Produksjon av kjemiske råvarer5 3102 4572 2662 9152 8582 964
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter1 9091 5281 5961 6711 8751 777
Produksjon av metaller2 1551 9471 9962 1552 0582 205
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner6 5575 6366 9687 3388 6729 269
Verftsindustri og annen transportmiddel industri1 3621 0821 3142 3113 1402 807
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon425523570582677735
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1 2251 0781 4661 6253 0253 708
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning12 46814 84216 63818 46119 51320 625
Vannforsyning, avløp og renovasjon9 8199 2568 6539 63310 06711 502
Bygge- og anleggsvirksomhet12 81511 86113 47717 13018 40819 179
Varehandel og reparasjon av motorvogner10 21110 97312 94712 68013 11811 491
Rørtransport5936135973753 2824 712
Utenriks sjøfart9 97010 68615 8426 8768 8198 472
Transport utenom utenriks sjøfart28 00220 96719 54023 43522 33924 599
Post og distribusjonsvirksomhet1 4351 7701 610415275542
Overnattings- og serveringsvirksomhet2 0491 8561 7312 2112 1121 893
Informasjon og kommunikasjon16 66117 51117 09318 95220 33121 918
Finansierings- og forsikringsvirksomhet7 0865 6379 6096 2046 4196 854
Omsetning og drift av fast eiendom36 10334 22932 46336 24235 05435 311
Boligtjenester, egen bolig95 31197 973121 474140 290150 240149 688
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting10 91310 4969 84513 07113 37813 878
Forretningsmessig tjenesteyting4 2495 8706 9137 2059 8319 109
Offentlig admistrasjon og forsvar60 94060 09865 64765 24274 16582 210
Undervisning27 80327 88527 02627 19929 32730 979
Helse- og omsorgstjenester18 29716 81917 56619 45723 21026 206
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting7 4087 0227 4567 2657 1837 323
 
Fastlands-Norge414 400394 884431 205478 276505 116524 721
 
Offentlig forvaltning110 134107 348112 985115 007130 344144 249
Statsforvaltning64 77457 38062 71664 31474 41783 508
Sivil forvaltning52 60448 43649 74554 53864 50173 208
Forsvar12 1708 94412 9719 7769 91610 300
Kommuneforvaltning45 36049 96850 26950 69355 92760 741