211320_tabell_217903_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217903
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Driftsresultat etter hovednæring. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer683 767779 386874 684931 467916 159898 915
 
Jordbruk og skogbruk13 03314 63613 59413 85413 93015 184
Fiske, fangst og akvakultur8 18115 77913 0718 13918 27720 446
Bergverksdrift6838301 160896513495
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester313 545351 937458 693478 768435 146391 589
Utvinning av råolje og naturgass302 274342 499451 685474 705428 425383 725
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass11 2719 4387 0084 0636 7217 865
Industri20 62231 15427 66126 55027 67935 270
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri3 1276 4125 6834 8066 1979 165
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri439760843694578553
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler92434786654375341
Produksjon av papir og papirvarer-2 335-1 866-2 978-1 246-1 432-1 239
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak107544562510597614
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri5 8716 3673 4381 697-1 464-745
Produksjon av kjemiske råvarer1 1221 453-105-1 944-2 854-2 378
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter6929101 5621 6871 6041 390
Produksjon av metaller-3 327858640-91-2 660-378
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner13 66912 72113 77214 22917 78918 611
Verftsindustri og annen transportmiddel industri5841 6251 4627572 3053 441
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon397745832731635388
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr1 3061 6441 0592 1223 1543 129
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning26 05934 84230 63427 91431 02928 020
Vannforsyning, avløp og renovasjon-1151 0481 3851 7071 2181 049
Bygge- og anleggsvirksomhet34 12035 30739 77148 04145 59442 283
Varehandel og reparasjon av motorvogner19 43529 83627 94431 26426 41830 997
Rørtransport12 75612 84910 18010 70711 35211 137
Utenriks sjøfart2 9135 3265 5596 33310 19215 851
Transport utenom utenriks sjøfart14 98115 56916 99719 78319 07020 203
Post og distribusjonsvirksomhet3 0072 8332 152-122444297
Overnattings- og serveringsvirksomhet5 3694 8235 4436 2996 2346 287
Informasjon og kommunikasjon14 32119 78718 22319 42117 65320 102
Finansierings- og forsikringsvirksomhet51 91051 47848 88569 53887 17390 762
Omsetning og drift av fast eiendom41 79641 19744 28248 73347 64347 089
Boligtjenester, egen bolig40 92844 58946 10041 50840 73844 766
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting23 34425 12822 65429 68331 76731 908
Forretningsmessig tjenesteyting9 26810 04910 98312 29213 19011 728
Offentlig admistrasjon og forsvar000000
Undervisning1 2062 5752 3192 3972 9613 167
Helse- og omsorgstjenester15 69516 91316 55417 38517 56718 974
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting10 71010 90110 44010 37710 37211 308
 
Fastlands-Norge365 824418 712407 260439 722466 190488 202
 
Offentlig forvaltning000000
Statsforvaltning000000
Sivil forvaltning000000
Forsvar000000
Kommuneforvaltning000000