211320_tabell_217894_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217894
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Bruttonasjonalprodukt. Bruttoprodukt etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er regnet i markedsverdi mens bruttoprodukt er regnet i basisverdi
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi22 429 6982 590 0892 791 9732 965 2083 068 8013 151 483
 
Totalt for næringer2 168 4152 306 4432 496 9192 656 7942 747 3102 820 720
Jordbruk og skogbruk16 95418 27517 47117 81117 56818 922
Fiske, fangst og akvakultur14 62422 37520 08115 62225 79228 347
Bergverksdrift4 1204 4615 1055 2055 0305 126
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester466 145514 548634 903668 487647 219619 711
Utvinning av råolje og naturgass425 781474 668594 681627 586599 006568 817
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass40 36439 88040 22240 90148 21250 894
Industri178 412186 383188 581196 056205 919220 764
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri30 36433 70334 21735 01738 23642 437
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri2 2912 5502 7382 5662 4872 512
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler6 5407 0177 6587 6997 4227 486
Produksjon av papir og papirvarer2 5162 6791 5112 6862 1602 146
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak4 1334 4154 3664 3074 3544 362
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri21 39422 85920 47218 45915 27516 355
Produksjon av kjemiske råvarer7 9869 2427 8515 6424 6025 356
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter10 81310 77911 83912 35812 59512 546
Produksjon av metaller6 61810 12710 1649 4306 9019 201
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner56 16353 84756 83761 47968 57072 322
Verftsindustri og annen transportmiddel industri19 89519 74320 06821 06724 91127 338
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon5 6875 7445 6985 7325 6465 339
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr11 99812 92013 01315 25617 36318 720
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning50 45658 67055 65253 84659 07057 593
Vannforsyning, avløp og renovasjon12 41813 75914 65415 57615 96616 687
Bygge- og anleggsvirksomhet121 460123 191135 139152 827159 379163 394
Varehandel og reparasjon av motorvogner169 075180 905183 129193 995193 699201 979
Rørtransport18 25218 30015 61916 11416 68316 648
Utenriks sjøfart21 04323 16723 83826 11330 50336 323
Transport utenom utenriks sjøfart76 54177 92381 73286 28988 99592 434
Post og distribusjonsvirksomhet10 81011 01011 1019 5599 2048 845
Overnattings- og serveringsvirksomhet28 79929 27931 35233 29334 66336 678
Informasjon og kommunikasjon85 04790 76793 92899 419101 941108 010
Finansierings- og forsikringsvirksomhet97 52897 08294 771117 341138 191144 757
Omsetning og drift av fast eiendom63 05663 74168 93475 66876 43177 638
Boligtjenester, egen bolig90 66697 258102 563101 613103 916110 611
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting96 855100 668102 970116 011124 450130 103
Forretningsmessig tjenesteyting56 86757 93565 78071 22776 36778 187
Offentlig admistrasjon og forsvar127 225135 219143 218153 058161 423169 892
Undervisning106 145112 638118 459125 309131 793136 802
Helse- og omsorgstjenester212 392223 569241 246257 838272 543287 460
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting43 52545 32046 69348 51750 56653 809
 
Fastlands-Norge1 703 3391 790 3081 862 7811 986 9812 101 1182 198 931
 
Offentlig forvaltning401 390424 349452 644482 993510 272535 476
Statsforvaltning189 203196 378208 876222 288234 060246 995
Sivil forvaltning163 388170 435182 525194 550206 364217 735
Forsvar25 81525 94326 35127 73827 69529 260
Kommuneforvaltning212 187227 971243 768260 705276 212288 481