211320_tabell_217891_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
211320_tabell_217891
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Årlig nasjonalregnskap er nå oppdatert med foreløpige tall for 2014.

Årlig nasjonalregnskap2014

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Produksjon etter hovednæring i basisverdi. Millioner kroner1
200920102011201220132014
1Tall for de to siste årene er foreløpige
Totalt for næringer4 043 5854 231 2384 568 5004 841 4665 055 2505 244 616
 
Jordbruk og skogbruk36 36938 85638 46139 91140 32142 658
Fiske, fangst og akvakultur38 94548 30850 73950 12461 13166 076
Bergverksdrift11 49512 39414 45914 63114 62215 112
Utvinnning av råolje og naturgass, inkl. tjenester580 476632 179751 365804 139793 140770 810
Utvinning av råolje og naturgass483 694532 194648 252689 506660 944633 227
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass96 78299 985103 113114 633132 197137 583
Industri677 396689 780737 473755 001791 351832 943
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri147 169148 973157 216163 697171 997185 316
Tekstil-, beklednings- og lærvareindustri6 1836 4737 1056 6706 5936 821
Trelast- og trevareindustri, unntatt møbler21 63523 60825 58725 32924 44325 587
Produksjon av papir og papirvarer14 54016 75516 57911 42210 26710 355
Trykking og reproduksjon av innspilte opptak10 89710 88110 67010 43210 42010 483
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri106 459129 315151 806147 482147 269140 653
Produksjon av kjemiske råvarer30 46136 41839 15431 27130 28932 334
Produksjon av gummi-, plast- og mineralprodukter33 92133 44037 37438 22939 19838 689
Produksjon av metaller51 08263 56367 18659 09653 69459 468
Produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner164 533150 453148 757166 255184 695201 130
Verftsindustri og annen transportmiddel industri73 19960 43565 73474 72787 18395 608
Produksjon av møbler og annen industriproduksjon13 76913 09213 74013 60713 30313 060
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr34 00932 79235 71938 05542 28945 772
Elektrisitets-, gass- og varmtvannsforsyning67 60877 04172 33469 89375 52374 169
Vannforsyning, avløp og renovasjon34 09337 13739 65140 62741 35543 500
Bygge- og anleggsvirksomhet323 880327 969373 876426 140454 547478 104
Varehandel og reparasjon av motorvogner334 084342 407362 310376 111384 234400 796
Rørtransport20 49620 81217 94418 15118 71118 730
Utenriks sjøfart79 51184 18085 89294 615101 831110 400
Transport utenom utenriks sjøfart191 473200 775215 658226 534234 618246 323
Post og distribusjonsvirksomhet16 45316 40616 39915 78315 18714 652
Overnattings- og serveringsvirksomhet60 53362 99467 39371 35774 88079 311
Informasjon og kommunikasjon182 226192 235198 133203 289210 302223 713
Finansierings- og forsikringsvirksomhet153 549156 285153 503176 683205 015217 233
Omsetning og drift av fast eiendom105 951107 085114 686123 357125 400127 405
Boligtjenester, egen bolig134 476141 863147 603154 048162 215170 642
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting186 206190 976200 415218 316232 689243 190
Forretningsmessig tjenesteyting109 182116 863132 834143 620153 728157 966
Offentlig admistrasjon og forsvar205 837217 941228 375243 317257 969272 206
Undervisning136 151143 034149 420155 863163 680170 379
Helse- og omsorgstjenester273 007287 692308 886325 714344 600363 988
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting84 18886 02690 69194 24298 201104 309
 
Fastlands-Norge3 459 8843 594 0523 816 4124 039 1944 273 7644 482 260
 
Offentlig forvaltning558 338588 176622 121655 787693 815729 462
Statsforvaltning274 338284 195299 840314 394331 372350 187
Sivil forvaltning237 380246 577261 743275 325291 570308 540
Forsvar36 95837 61838 09739 06939 80241 647
Kommuneforvaltning284 000303 981322 281341 393362 442379 275