178376_tabell_178408_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178408
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt1 197 090953 8701 029 9691 153 6191 189 6521 170 794
 
Varer955 641729 867779 027898 294929 416901 566
¬ Råolje og naturgass622 230440 808471 179568 428610 794570 431
¬ Skip, plattformer og fly13 17711 8788 62613 6188 5859 046
¬ Tradisjonelle varer320 234277 181299 222316 248310 037322 089
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske17 37421 21127 07625 95327 40037 276
¬¬ Bergverksprodukter6 1624 1194 5245 5466 0606 008
¬¬ Industriprodukter290 253247 444264 622280 470271 502274 407
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler26 21927 90031 41232 67730 65331 359
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy2 2721 9441 9082 0642 2842 286
¬¬¬ Trevarer2 4512 0552 2022 2562 1292 133
¬¬¬ Treforedlingsprodukter10 4549 1909 7289 5407 7257 011
¬¬¬ Grafiske produkter2424151590
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter31 63421 40222 22638 33136 85435 545
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter48 23441 06248 90149 68344 40045 477
¬¬¬ Metaller79 93656 98068 06570 85765 32462 138
¬¬¬ Verkstedprodukter83 57582 06774 92069 74676 73583 121
¬¬¬ Andre industriprodukter5 1004 5525 0025 0695 1705 004
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon354268243232219333
¬¬ Elektrisk kraft6 4454 4073 0004 2795 0754 398
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter288 600255 779276 996277 917273 183286 544
 
Tjenester241 449224 003250 942255 325260 236269 228
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart89 15380 96281 03881 35477 19279 605
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester19 68021 92625 62724 66128 50922 749
¬ Rørtransport13 15512 86612 6709 93710 39910 931
¬ Reisetrafikk26 90826 12428 44929 74731 65933 316
¬ Andre tjenester92 55382 125103 158109 626112 477122 627
¬¬ Samferdsel14 37912 28716 93818 41017 88816 312
¬¬ Finans- og forretningstjenester51 68640 55351 53853 51659 04970 814
¬¬ Tjenester ellers26 48829 28534 68237 70035 54035 501