Tabell

Eksport av varer og tjenester. Løpende priser. Millioner kroner
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
I alt1 197 090953 8701 029 9691 153 6191 189 6521 170 794
 
Varer955 641729 867779 027898 294929 416901 566
¬ Råolje og naturgass622 230440 808471 179568 428610 794570 431
¬ Skip, plattformer og fly13 17711 8788 62613 6188 5859 046
¬ Tradisjonelle varer320 234277 181299 222316 248310 037322 089
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske17 37421 21127 07625 95327 40037 276
¬¬ Bergverksprodukter6 1624 1194 5245 5466 0606 008
¬¬ Industriprodukter290 253247 444264 622280 470271 502274 407
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler26 21927 90031 41232 67730 65331 359
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy2 2721 9441 9082 0642 2842 286
¬¬¬ Trevarer2 4512 0552 2022 2562 1292 133
¬¬¬ Treforedlingsprodukter10 4549 1909 7289 5407 7257 011
¬¬¬ Grafiske produkter2424151590
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter31 63421 40222 22638 33136 85435 545
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter48 23441 06248 90149 68344 40045 477
¬¬¬ Metaller79 93656 98068 06570 85765 32462 138
¬¬¬ Verkstedprodukter83 57582 06774 92069 74676 73583 121
¬¬¬ Andre industriprodukter5 1004 5525 0025 0695 1705 004
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon354268243232219333
¬¬ Elektrisk kraft6 4454 4073 0004 2795 0754 398
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter288 600255 779276 996277 917273 183286 544
 
Tjenester241 449224 003250 942255 325260 236269 228
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart89 15380 96281 03881 35477 19279 605
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester19 68021 92625 62724 66128 50922 749
¬ Rørtransport13 15512 86612 6709 93710 39910 931
¬ Reisetrafikk26 90826 12428 44929 74731 65933 316
¬ Andre tjenester92 55382 125103 158109 626112 477122 627
¬¬ Samferdsel14 37912 28716 93818 41017 88816 312
¬¬ Finans- og forretningstjenester51 68640 55351 53853 51659 04970 814
¬¬ Tjenester ellers26 48829 28534 68237 70035 54035 501