178376_tabell_178394_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/nr/aar
178376_tabell_178394
statistikk
2014-05-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Årlig nasjonalregnskap2013

Statistikken vil fra og med 16. mai 2017 publiseres som Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Innhold

Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Årslønn, påløpt (1 000 kr)403,0419,8435,4453,5471,5489,7
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent6,34,23,74,24,03,9
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent2,81,71,53,13,00,9