Tabell

Årslønn, påløpt. Nominelt og reelt. Gjennomsnitt for alle lønnstakere
20082009201020112012120131
1Tall for 2012 og 2013 er foreløpige.
Årslønn, påløpt (1 000 kr)403,0419,8435,4453,5471,5489,7
Årslønn, påløpt. Endring fra året før i prosent6,34,23,74,24,03,9
Reallønn. Årslønn, påløpt i 2010-priser. Endring fra året før i prosent2,81,71,53,13,00,9