400736_tabell_430898_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
400736_tabell_430898
statistikk
2020-09-08T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapjuli 2020

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode1
Desember 2019Januar 2020Februar 2020Mars 2020April 2020Mai 2020Juni 2020Juli 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner-1,10,41,2-14,3-7,04,86,72,9
¬ Konsum i husholdninger-1,20,51,2-14,4-6,65,26,72,8
¬¬ Varekonsum-2,20,02,3-4,23,23,84,81,6
¬¬ Tjenestekonsum0,10,20,1-17,1-13,36,68,92,0
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet-0,23,20,3-67,9-96,534,7-10,21 023,0
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge7,4-3,7-2,7-55,9-78,9-5,3-7,791,7
¬ Konsum i ideelle organisasjoner1,0-1,31,5-13,2-13,2-1,77,23,1
Konsum i offentlig forvaltning0,30,20,0-2,2-2,11,41,31,0
¬ Konsum i statsforvaltningen0,00,90,0-3,1-1,31,73,3-0,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,11,3-0,1-3,6-1,82,03,6-0,6
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar-0,2-1,90,50,22,3-0,20,70,3
¬ Konsum i kommuneforvaltningen0,5-0,4-0,1-1,2-2,81,2-0,52,5
Bruttoinvestering i fast realkapital0,7-5,12,4-3,5-3,43,5-1,02,2
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)0,4-4,6-2,41,2-4,5-1,40,93,7
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)-81,8637,5333,9-96,9....373,7-61,4
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)1,1-5,71,6-2,2-2,84,4-1,72,1
¬¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoinvestering)1,1-5,61,9-2,4-4,71,81,70,6
¬¬¬ Næringer (bruttoinvestering)3,2-6,62,2-4,4-6,71,73,00,8
¬¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)3,3-32,30,9-2,5-5,8-1,50,144,5
¬¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)-1,92,50,4-3,9-8,62,63,8-2,7
¬¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)1,9-15,62,9-0,1-11,20,22,410,9
¬¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)18,2-17,36,7-8,92,10,91,9-0,7
¬¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)-2,7-3,61,31,2-1,41,8-0,60,3
¬¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)1,0-6,20,9-1,82,110,5-9,15,5
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander0,69,1-1,1-47,6-81,0-3,248,9284,9
Lagerendring og statistiske avvik98,147,1-29,8-47,2-56,08,5232,8-62,8
Bruttoinvestering i alt5,6-0,1-2,2-7,9-6,53,75,7-3,6
Innenlandsk sluttanvendelse1,20,2-0,1-9,5-5,53,55,00,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)-0,2-1,10,9-8,3-4,63,73,12,1
Etterspørsel fra offentlig forvaltning0,4-1,00,1-2,1-1,33,2-0,91,8
Eksport i alt0,1-4,21,6-0,6-8,4-1,22,05,6
¬ Tradisjonelle varer (eksport)0,5-3,91,6-2,0-4,1-5,10,85,7
¬ Råolje og naturgass (eksport)0,0-11,45,91,1-3,00,72,52,7
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)-44,6192,8-92,01 891,2-80,620,792,056,1
¬ Tjenester (eksport)0,82,10,2-6,5-15,30,61,38,2
Samlet sluttanvendelse0,9-1,00,3-7,1-6,42,24,11,8
Import i alt2,7-2,0-0,7-11,1-14,12,97,74,4
¬ Tradisjonelle varer (import)2,5-1,0-1,1-3,5-9,41,210,75,8
¬ Råolje og naturgass (import)9,7-14,0-12,4-19,9-1,2-26,215,3-40,3
¬ Skip, plattformer og fly (import)30,2-9,67,4-9,1-49,8164,64,2-73,1
¬ Tjenester (import)0,9-2,10,2-23,0-21,0-0,10,915,8
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi20,3-0,70,7-5,7-3,92,03,11,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2-0,30,00,4-7,0-4,62,43,71,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart33,9-4,92,52,1-0,4-0,3-0,21,0
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi-0,40,40,2-6,7-4,82,43,60,5
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)-0,70,30,3-6,7-5,11,83,30,8
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)0,4-0,70,1-3,7-3,3-1,1-0,90,0
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)-3,92,70,9-4,2-0,20,92,51,1
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)-0,1-0,20,2-7,9-6,72,64,20,8
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,30,7-0,2-6,7-3,93,94,5-0,3
Produktavgifter og -subsidier0,3-2,11,8-8,8-2,82,74,74,8

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB