Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode1
Desember 2019Januar 2020Februar 2020Mars 2020April 2020Mai 2020Juni 2020Juli 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner-1,10,41,2-14,3-7,04,86,72,9
¬ Konsum i husholdninger-1,20,51,2-14,4-6,65,26,72,8
¬¬ Varekonsum-2,20,02,3-4,23,23,84,81,6
¬¬ Tjenestekonsum0,10,20,1-17,1-13,36,68,92,0
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet-0,23,20,3-67,9-96,534,7-10,21 023,0
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge7,4-3,7-2,7-55,9-78,9-5,3-7,791,7
¬ Konsum i ideelle organisasjoner1,0-1,31,5-13,2-13,2-1,77,23,1
Konsum i offentlig forvaltning0,30,20,0-2,2-2,11,41,31,0
¬ Konsum i statsforvaltningen0,00,90,0-3,1-1,31,73,3-0,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,11,3-0,1-3,6-1,82,03,6-0,6
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar-0,2-1,90,50,22,3-0,20,70,3
¬ Konsum i kommuneforvaltningen0,5-0,4-0,1-1,2-2,81,2-0,52,5
Bruttoinvestering i fast realkapital0,7-5,12,4-3,5-3,43,5-1,02,2
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)0,4-4,6-2,41,2-4,5-1,40,93,7
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)-81,8637,5333,9-96,9....373,7-61,4
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)1,1-5,71,6-2,2-2,84,4-1,72,1
¬¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoinvestering)1,1-5,61,9-2,4-4,71,81,70,6
¬¬¬ Næringer (bruttoinvestering)3,2-6,62,2-4,4-6,71,73,00,8
¬¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)3,3-32,30,9-2,5-5,8-1,50,144,5
¬¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)-1,92,50,4-3,9-8,62,63,8-2,7
¬¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)1,9-15,62,9-0,1-11,20,22,410,9
¬¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)18,2-17,36,7-8,92,10,91,9-0,7
¬¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)-2,7-3,61,31,2-1,41,8-0,60,3
¬¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)1,0-6,20,9-1,82,110,5-9,15,5
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander0,69,1-1,1-47,6-81,0-3,248,9284,9
Lagerendring og statistiske avvik98,147,1-29,8-47,2-56,08,5232,8-62,8
Bruttoinvestering i alt5,6-0,1-2,2-7,9-6,53,75,7-3,6
Innenlandsk sluttanvendelse1,20,2-0,1-9,5-5,53,55,00,5
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)-0,2-1,10,9-8,3-4,63,73,12,1
Etterspørsel fra offentlig forvaltning0,4-1,00,1-2,1-1,33,2-0,91,8
Eksport i alt0,1-4,21,6-0,6-8,4-1,22,05,6
¬ Tradisjonelle varer (eksport)0,5-3,91,6-2,0-4,1-5,10,85,7
¬ Råolje og naturgass (eksport)0,0-11,45,91,1-3,00,72,52,7
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)-44,6192,8-92,01 891,2-80,620,792,056,1
¬ Tjenester (eksport)0,82,10,2-6,5-15,30,61,38,2
Samlet sluttanvendelse0,9-1,00,3-7,1-6,42,24,11,8
Import i alt2,7-2,0-0,7-11,1-14,12,97,74,4
¬ Tradisjonelle varer (import)2,5-1,0-1,1-3,5-9,41,210,75,8
¬ Råolje og naturgass (import)9,7-14,0-12,4-19,9-1,2-26,215,3-40,3
¬ Skip, plattformer og fly (import)30,2-9,67,4-9,1-49,8164,64,2-73,1
¬ Tjenester (import)0,9-2,10,2-23,0-21,0-0,10,915,8
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi20,3-0,70,7-5,7-3,92,03,11,1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2-0,30,00,4-7,0-4,62,43,71,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart33,9-4,92,52,1-0,4-0,3-0,21,0
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi-0,40,40,2-6,7-4,82,43,60,5
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)-0,70,30,3-6,7-5,11,83,30,8
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)0,4-0,70,1-3,7-3,3-1,1-0,90,0
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)-3,92,70,9-4,2-0,20,92,51,1
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)-0,1-0,20,2-7,9-6,72,64,20,8
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,30,7-0,2-6,7-3,93,94,5-0,3
Produktavgifter og -subsidier0,3-2,11,8-8,8-2,82,74,74,8