365500_tabell_389052_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
365500_tabell_389052
statistikk
2019-06-07T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapapril 2019

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode1
September 2018Oktober 2018November 2018Desember 2018Januar 2019Februar 2019Mars 2019April 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner-0,40,40,1-0,20,30,21,0-0,5
¬ Konsum i husholdninger-0,50,40,1-0,20,30,11,0-0,5
¬¬ Varekonsum-1,1-0,30,4-0,20,10,12,2-1,2
¬¬ Tjenestekonsum0,30,20,00,20,30,10,5-0,1
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet-2,74,7-0,4-1,01,90,3-1,91,2
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-1,10,70,24,01,0-0,42,70,7
¬ Konsum i ideelle organisasjoner0,90,60,10,6-0,10,60,60,0
Konsum i offentlig forvaltning0,2-0,10,10,20,9-0,20,1-0,3
¬ Konsum i statsforvaltningen0,1-0,50,00,31,2-0,20,0-0,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,1-0,4-0,10,31,3-0,30,1-0,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar0,1-1,20,80,40,90,5-0,6-0,4
¬ Konsum i kommuneforvaltningen0,20,40,20,10,5-0,20,2-0,1
Bruttoinvestering i fast realkapital2,81,9-1,0-0,9-1,2-1,41,97,3
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)-3,07,5-0,60,1-4,80,51,514,5
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)..121,7-87,3-0,7966,3-90,70,0..
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)3,40,1-0,6-1,2-1,0-1,22,05,7
¬¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoinvestering)1,51,8-1,3-1,60,5-1,72,65,1
¬¬¬ Næringer (bruttoinvestering)3,51,9-2,3-1,9-0,4-2,64,77,3
¬¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)-0,3-0,3-1,1-0,317,6-3,52,9-13,0
¬¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)7,10,5-3,3-4,10,4-3,86,6-1,3
¬¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)-1,77,80,00,87,70,11,028,7
¬¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)-2,02,0-1,21,9-8,0-1,42,716,0
¬¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)-1,91,60,5-1,11,9-0,2-0,81,5
¬¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)8,4-3,81,3-0,3-4,80,30,67,1
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander-4,316,0-6,0-10,011,7-2,21,4-3,7
Lagerendring og statistiske avvik33,04,715,0-4,80,519,7-18,5-38,9
Bruttoinvestering i alt5,52,20,9-1,5-1,01,3-1,21,5
Innenlandsk sluttanvendelse1,40,80,3-0,50,00,40,10,1
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)0,60,20,0-0,30,1-0,21,00,9
Etterspørsel fra offentlig forvaltning1,7-0,80,30,1-0,2-0,10,21,1
Eksport i alt-1,50,6-0,9-0,54,8-2,9-0,11,5
¬ Tradisjonelle varer (eksport)-6,95,56,0-2,12,0-1,6-2,50,3
¬ Råolje og naturgass (eksport)1,73,1-7,60,60,9-2,71,2-3,1
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)87,6-75,2-18,3-22,8685,3-84,895,7353,6
¬ Tjenester (eksport)-1,5-2,7-0,90,36,11,10,30,2
Samlet sluttanvendelse0,70,80,0-0,51,2-0,40,10,5
Import i alt4,2-0,50,9-2,14,5-0,7-0,51,3
¬ Tradisjonelle varer (import)1,62,3-2,51,95,2-1,60,31,2
¬ Råolje og naturgass (import)20,6-7,811,7-27,4-5,115,5-6,7-10,5
¬ Skip, plattformer og fly (import)170,7-46,297,9-56,78,9-4,7-6,037,3
¬ Tjenester (import)-0,61,4-1,00,43,50,6-1,1-0,1
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-0,51,2-0,30,10,2-0,40,20,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2-0,11,30,00,10,3-0,20,30,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3-3,00,5-2,3-0,5-0,9-1,4-0,5-0,9
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi0,11,10,10,10,4-0,20,30,3
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,21,40,10,10,4-0,30,30,3
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)-1,11,60,21,7-0,70,2-0,61,8
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)1,66,4-1,4-1,21,0-2,00,40,9
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)0,00,20,50,20,40,10,40,0
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,10,30,10,30,2-0,20,30,1
Produktavgifter og -subsidier-1,82,2-0,60,1-0,1-0,10,60,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB