Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Måned. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode1
September 2018Oktober 2018November 2018Desember 2018Januar 2019Februar 2019Mars 2019April 2019
1Tall fra og med 2017 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner-0,40,40,1-0,20,30,21,0-0,5
¬ Konsum i husholdninger-0,50,40,1-0,20,30,11,0-0,5
¬¬ Varekonsum-1,1-0,30,4-0,20,10,12,2-1,2
¬¬ Tjenestekonsum0,30,20,00,20,30,10,5-0,1
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet-2,74,7-0,4-1,01,90,3-1,91,2
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-1,10,70,24,01,0-0,42,70,7
¬ Konsum i ideelle organisasjoner0,90,60,10,6-0,10,60,60,0
Konsum i offentlig forvaltning0,2-0,10,10,20,9-0,20,1-0,3
¬ Konsum i statsforvaltningen0,1-0,50,00,31,2-0,20,0-0,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,1-0,4-0,10,31,3-0,30,1-0,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar0,1-1,20,80,40,90,5-0,6-0,4
¬ Konsum i kommuneforvaltningen0,20,40,20,10,5-0,20,2-0,1
Bruttoinvestering i fast realkapital2,81,9-1,0-0,9-1,2-1,41,97,3
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)-3,07,5-0,60,1-4,80,51,514,5
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)..121,7-87,3-0,7966,3-90,70,0..
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)3,40,1-0,6-1,2-1,0-1,22,05,7
¬¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoinvestering)1,51,8-1,3-1,60,5-1,72,65,1
¬¬¬ Næringer (bruttoinvestering)3,51,9-2,3-1,9-0,4-2,64,77,3
¬¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)-0,3-0,3-1,1-0,317,6-3,52,9-13,0
¬¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)7,10,5-3,3-4,10,4-3,86,6-1,3
¬¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)-1,77,80,00,87,70,11,028,7
¬¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)-2,02,0-1,21,9-8,0-1,42,716,0
¬¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)-1,91,60,5-1,11,9-0,2-0,81,5
¬¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)8,4-3,81,3-0,3-4,80,30,67,1
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander-4,316,0-6,0-10,011,7-2,21,4-3,7
Lagerendring og statistiske avvik33,04,715,0-4,80,519,7-18,5-38,9
Bruttoinvestering i alt5,52,20,9-1,5-1,01,3-1,21,5
Innenlandsk sluttanvendelse1,40,80,3-0,50,00,40,10,1
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)0,60,20,0-0,30,1-0,21,00,9
Etterspørsel fra offentlig forvaltning1,7-0,80,30,1-0,2-0,10,21,1
Eksport i alt-1,50,6-0,9-0,54,8-2,9-0,11,5
¬ Tradisjonelle varer (eksport)-6,95,56,0-2,12,0-1,6-2,50,3
¬ Råolje og naturgass (eksport)1,73,1-7,60,60,9-2,71,2-3,1
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)87,6-75,2-18,3-22,8685,3-84,895,7353,6
¬ Tjenester (eksport)-1,5-2,7-0,90,36,11,10,30,2
Samlet sluttanvendelse0,70,80,0-0,51,2-0,40,10,5
Import i alt4,2-0,50,9-2,14,5-0,7-0,51,3
¬ Tradisjonelle varer (import)1,62,3-2,51,95,2-1,60,31,2
¬ Råolje og naturgass (import)20,6-7,811,7-27,4-5,115,5-6,7-10,5
¬ Skip, plattformer og fly (import)170,7-46,297,9-56,78,9-4,7-6,037,3
¬ Tjenester (import)-0,61,4-1,00,43,50,6-1,1-0,1
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-0,51,2-0,30,10,2-0,40,20,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2-0,11,30,00,10,3-0,20,30,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3-3,00,5-2,3-0,5-0,9-1,4-0,5-0,9
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi0,11,10,10,10,4-0,20,30,3
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,21,40,10,10,4-0,30,30,3
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)-1,11,60,21,7-0,70,2-0,61,8
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)1,66,4-1,4-1,21,0-2,00,40,9
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)0,00,20,50,20,40,10,40,0
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,10,30,10,30,2-0,20,30,1
Produktavgifter og -subsidier-1,82,2-0,60,1-0,1-0,10,60,6