325526_tabell_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
325526_tabell
statistikk
2018-05-15T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false

Nasjonalregnskapmars 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periodefullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periodeexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periodecsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode
Tabell 2Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 3Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2015-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2015-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2015-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2015-priser. Millioner kroner
Tabell 4Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året førfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året førexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året førcsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før
Tabell 5Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.fullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.excel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.csv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.
Tabell 6Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner
Tabell 7Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2015-priser. Millioner kronerfullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2015-priser. Millioner kronerexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2015-priser. Millioner kronercsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2015-priser. Millioner kroner
Tabell 8Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodefullscreen-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodeexcel-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periodecsv-iconMakroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode
Tabell 9Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendringfullscreen-iconRevisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendringexcel-iconRevisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendringcsv-iconRevisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring

Detaljerte tabeller:

Produktivitetsberegninger for næringer

Kvartalsvis nasjonalregnskap fra 1978 (xlsx-filer)

Årlig nasjonalregnskap fra 1970 (xlsx-filer)

CSV tabellene er erstattet av xlsx tabeller. Innholdet i noen av tabellene vil være litt endret i forhold til tidligere. De nye Excel tabellene bygger Lagret spørring mot statistikkbanken.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB