198132_tabell_217832_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217832
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
20141. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt2,20,51,10,50,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,30,41,20,10,5
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart1,91,10,81,82,5
Innenlandsk sluttanvendelse2,2-0,41,80,8-1,7
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,11,00,70,11,0
Konsum i offentlig forvaltning2,50,20,80,60,9
Bruttoinvestering i fast realkapital1,20,71,2-1,5-2,7
Eksport i alt1,72,1-0,51,43,4
Import i alt1,6-0,31,02,8-3,7
 
Sysselsatte personer1,10,20,30,30,2
Utførte timeverk1,60,20,30,20,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB