198132_tabell_217822_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217822
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Import. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal1
201320144. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Tall for de to siste årene er foreløpige.
I alt4,31,60,6-0,31,02,8-3,7
 
Varer4,20,1-2,10,90,14,3-6,0
¬ Råolje og naturgass11,2-11,3-30,910,5-8,111,37,2
¬ Skip, plattformer og fly23,08,3-21,1-1,39,7115,3-66,1
¬ Tradisjonelle varer3,20,00,00,7-0,1-0,8-0,6
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske0,80,97,31,0-14,12,513,6
¬¬ Bergverksprodukter-3,45,19,42,913,4-12,8-1,6
¬¬ Industriprodukter3,10,1-0,60,50,6-0,7-1,3
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler3,24,2-0,21,33,3-2,3-4,4
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy15,8-0,91,1-6,16,4-0,42,8
¬¬¬ Trevarer2,61,1-3,02,40,9-5,33,7
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-0,21,3-0,4-0,53,6-2,8-0,1
¬¬¬ Grafiske produkter-60,074,216,94,773,30,316,6
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter31,2-18,12,8-4,7-15,13,2-6,3
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter-1,91,80,6-3,26,2-1,21,1
¬¬¬ Metaller-3,93,9-3,910,2-3,0-1,9-2,5
¬¬¬ Verkstedprodukter0,41,2-0,1-0,92,80,4-3,0
¬¬¬ Andre industriprodukter-2,63,6-1,98,62,3-2,30,8
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon8,11,3-3,32,7-4,5-2,56,8
¬¬ Elektrisk kraft142,0-37,5204,439,6-68,9-27,0184,7
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter1,21,7-0,21,21,2-1,1-0,2
 
Tjenester4,54,45,4-2,22,70,30,3
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart..............
¬ Driftsutgifter utenom bunkers, skipsfart7,54,5-2,55,35,5-4,3-0,9
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester2,33,22,3-3,010,5-4,8-5,7
¬ Rørtransport..............
¬ Reisetrafikk7,24,41,80,70,30,70,2
¬ Andre tjenester2,74,611,9-6,61,92,92,3
¬¬ Samferdsel-20,69,15,62,811,2-15,9-2,8
¬¬ Finans- og forretningstjenester21,43,712,6-7,3-1,86,62,5
¬¬ Tjenester ellers-6,84,313,2-8,83,35,83,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB