198132_tabell_217817_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
198132_tabell_217817
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
false
Kvartalsvis nasjonalregnskap gir tall for norsk realøkonomi. BNP Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i 4. kvartal 2014, mens veksten for året var 2,3 prosent.

Nasjonalregnskapdesember 2014

Innhold

Eksport. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående kvartal1
2013201424. kvartal 20131. kvartal 20142. kvartal 20143. kvartal 20144. kvartal 2014
1Uoverensstemmelsene i tabellene mellom de ujusterte årstallene og summen av fire kvartaler skyldes sesongjusteringsmetoden. På aggregert nivå kan uoverensstemmelsene også delvis forklares vha. kjedingsavvik
2Tall for 2013 er foreløpige.
I alt-3,01,7-2,92,1-0,51,43,4
 
Varer-4,71,5-3,83,4-2,12,63,9
¬ Råolje og naturgass-7,60,9-5,94,0-3,54,14,8
¬ Skip, plattformer og fly-1,5-6,18,436,3-55,7-31,469,1
¬ Tradisjonelle varer1,02,7-0,31,23,00,51,5
¬¬ Produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske-0,65,310,9-3,95,5-0,7-3,4
¬¬ Bergverksprodukter3,77,317,5-2,58,4-10,8-3,8
¬¬ Industriprodukter1,71,8-1,31,71,90,82,5
¬¬¬ Nærings- og nytelsesmidler-1,69,12,4-4,09,97,2-2,4
¬¬¬ Tekstiler, bekledningsvarer og skotøy1,63,614,6-12,911,17,2-4,3
¬¬¬ Trevarer-1,314,24,89,70,5-0,72,7
¬¬¬ Treforedlingsprodukter-6,5-13,0-15,3-0,71,7-9,20,9
¬¬¬ Grafiske produkter..............
¬¬¬ Raffinerte oljeprodukter0,2-5,3-7,98,6-1,2-0,43,2
¬¬¬ Kjemikalier, kjemiske og mineralske produkter5,56,5-1,03,41,70,27,1
¬¬¬ Metaller-1,0-1,70,52,4-0,2-0,5-2,6
¬¬¬ Verkstedprodukter5,23,8-0,90,62,30,56,6
¬¬¬ Andre industriprodukter-8,0-5,45,3-7,11,25,6-11,9
¬¬¬ Transportmidler mv. u. tilsv norsk produksjon61,6-23,711,0-24,3-31,534,4-37,3
¬¬ Elektrisk kraft-31,143,5-33,920,348,05,2-13,3
¬ Trad. Varer utenom raffinerte oljeprodukter1,13,70,60,43,50,61,3
 
Tjenester2,92,60,0-1,64,4-2,01,9
¬ Bruttofrakter, utenriks sjøfart3,22,3-0,6-1,75,9-1,80,3
¬ Oljevirksomhet, diverse tjenester-25,310,42,4-12,822,3-0,8-8,4
¬ Rørtransport-4,9-0,7-6,1-5,914,4-5,97,7
¬ Reisetrafikk3,43,82,6-2,43,31,9-0,4
¬ Andre tjenester10,51,5-0,31,3-0,3-3,35,6
¬¬ Samferdsel0,813,912,013,12,1-2,8-2,6
¬¬ Finans- og forretningstjenester20,5-0,3-1,92,7-1,8-8,011,0
¬¬ Tjenester ellers0,1-1,5-2,7-7,11,25,71,1

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB