Utgifter til utdanning per elev/student

Tilbake til artikkelen

Utgifter til utdanning per elev/student
  2013
Grunnskole (mill. kroner) 70 107
Videregående skole (mill. kroner) 33 352
Høyere utdanning (mill. kroner) 35 672
   
Antall elever i grunnskolen 615 327
Antall elever i videregående skole 200 056
Antall studenter i høyere utdanning 253 317
   
Utgifter til utdanning per elev, grunnskole 113 934
Utgifter til utdanning per elev, videregående skole 166 714
Utgifter til utdanning per student, høyere utdanning 140 821
   
Utgifter til utdanning per elev/student 130 187

Kontakt