Tabell

Utgifter til utdanning per elev/student
 2013
Grunnskole (mill. kroner)70 107
Videregående skole (mill. kroner)33 352
Høyere utdanning (mill. kroner)35 672
  
Antall elever i grunnskolen615 327
Antall elever i videregående skole200 056
Antall studenter i høyere utdanning253 317
  
Utgifter til utdanning per elev, grunnskole113 934
Utgifter til utdanning per elev, videregående skole166 714
Utgifter til utdanning per student, høyere utdanning140 821
  
Utgifter til utdanning per elev/student130 187