Revisjon i saldoposter i IKR. 2011, 2013. 2015, 2017 og 2018. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Revisjon i saldoposter i IKR. 2011, 2013. 2015, 2017 og 2018. Millioner kroner
  2011 2013 2015 2017 2018*
Husholdninger          
Lønnsinntekter -1 110 -1 554 -7 928 -6 229 -4 111
Primære inntekter -1 848 -2 573 -9 030 -2 030 -4 965
Disponibel inntekt 1 269 2 852 -6 971 5 930 -6 357
Sparing -820 -2 862 -9 662 -3 233 -11 379
Netto finansinvestering -1 691 -4 908 -11 425 -3 546 -10 153
Revisjon i sparerate i prosentpoeng -0,1 -0,2 -0,6 -0,2 -0,7
           
Norge          
Bruttoprodukt -2 873 -4 109 -6 660 -9 439 -1 404
Bruttonasjonalinntekt -2 556 -4 351 -6 948 -53 506 -47 684
Disponibel inntekt -1 479 -3 017 -4 897 -45 237 -45 130
Sparing 282 -719 -1 387 -41 615 -43 665
Nettofinansinvestering 873 1 312 3 460 -34 154 -32 628

Kontakt