Økonomiske analyser, 1/2017

Økonomisk utsyn 2016

Perspektiver

Publisert:

Inntektsulikheten i Norge øker. Men den er lavere når verdien av offentlige tjenester inkluderes i inntektsmålet, og andelen fattige i Norge blir nesten halvert når man går fra vanlige inntektsmål til mål som inkluderer verdien av slike tjenester. Redusert vekst i offentlig forvaltning kan derfor potensielt lede til mer ulikhet.

Åpne og les artikkelen i PDF (37 KB)

Kontakt