Økonomiske analyser, 1/2017

Økonomisk utsyn 2016

Økonomisk vekst

Publisert:

Norge har gått fra å være et middels rikt OECD land i 1970 til nå å være blant de rikeste OECD landene. Disponibel realinntekt per innbygger var i 2016 79 prosent høyere enn i 1990 og 166 prosent høyere enn i 1970. Kjøpekraften av denne inntekten i 2015 var om lag 70 prosent høyere enn i EU. Inntekten har imidlertid falt i de siste 7 årene, og var i 2016 12 prosent lavere enn toppnivået i 2008. Dette kapittelet gjennomgår hva som har bidratt til den enorme inntektsveksten fram til 2008, samt hvilke komponenter som trakk inntekten ned etter 2008.

Åpne og les artikkelen i PDF (282 KB)

Kontakt