Økonomiske analyser, 1/2017

Økonomisk utsyn 2016

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Endret:

Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

Åpne og les artikkelen i PDF (411 KB)

Kontakt