Økonomiske analyser, 1/2017

Økonomisk utsyn 2016

Konjunkturtendensene internasjonalt

Publisert:

Vi legger til grunn at Norges handelspartnere nå er nær konjunkturbunnen og at den internasjonale etterspørselen tar seg litt opp. Betydelig privat og offentlig gjeld i mange land bidrar til at oppsvinget blir svært moderat.

Åpne og les artikkelen i PDF (731 KB)

Kontakt