Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og måned. Sesongjustert. Faste 2017-priser. Prosentvis volumendring fra foregående periode

Tilbake til artikkelen

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og måned. Sesongjustert. Faste 2017-priser. Prosentvis volumendring fra foregående periode1
  2019k1 2019k2 2019k3 2019k4 2020k1 Jan. 2020 Feb. 2020 Mar. 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner 0,6 0,2 0,4 -0,4 -3,6 0,4 0,9 -11,7
Konsum i husholdninger 0,6 0,2 0,4 -0,4 -3,5 0,5 0,9 -11,6
Varekonsum 0,6 0,1 -0,5 -0,5 -1,8 -0,2 1,8 -4,5
Tjenestekonsum 0,9 0,5 0,8 0,8 -3,9 0,2 0,1 -12,7
Husholdningenes kjøp i utlandet -0,4 -1,0 2,2 -4,0 -15,4 4,5 -0,3 -55,6
Utlendingers kjøp i Norge 3,9 0,8 -0,6 6,0 -16,2 -2,1 -2,8 -47,5
Konsum i ideelle organisasjoner 0,9 0,6 0,7 0,3 -4,1 -1,4 1,5 -13,2
Konsum i offentlig forvaltning 0,4 0,8 0,7 0,7 0,0 1,1 0,0 -3,9
Konsum i statsforvaltningen 0,6 0,8 0,7 0,8 0,6 1,4 0,0 -3,1
Konsum i statsforvaltningen, sivilt 0,5 0,7 0,7 0,6 ... ... ... ...
Konsum i statsforvaltningen, forsvar 1,6 1,3 0,7 1,6 ... ... ... ...
Konsum i kommuneforvaltningen 0,3 0,8 0,6 0,6 -0,5 0,7 0,0 -4,6
Bruttoinvestering i fast realkapital -1,2 3,3 2,9 0,0 -6,0 -5,2 0,8 -2,5
Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering) -1,4 7,7 1,5 3,5 ... ... ... ...
Utenriks sjøfart (bruttoinvestering) -21,5 76,7 21,9 52,8 ... ... ... ...
Fastlands-Norge (bruttoinvestering) -1,1 2,1 3,1 -1,1 -5,4 -5,2 1,3 -3,1
Næringer (bruttoinvestering) -0,4 -0,6 4,6 0,5 ... ... ... ...
Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering) 13,8 17,4 -4,4 23,0 ... ... ... ...
Andre tjenester (bruttoinvestering) -2,1 -1,8 2,8 -1,1 ... ... ... ...
Industri og bergverk (bruttoinvestering) 10,6 2,2 11,0 0,7 ... ... ... ...
Annen vareproduksjon (bruttoinvestering) -4,3 -1,3 5,6 1,7 ... ... ... ...
Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering) 0,1 0,4 -0,4 -3,7 ... ... ... ...
Offentlig forvaltning (bruttoinvestering) -3,7 8,6 4,2 -1,2 ... ... ... ...
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander 8,9 -3,7 1,9 -1,0 ... ... ... ...
Lagerendring og statistiske avvik 0,5 -0,3 -11,4 -35,5 ... ... ... ...
Bruttoinvestering i alt -1,0 2,9 1,1 -3,8 ... ... ... ...
Innenlandsk sluttanvendelse 0,1 1,1 0,7 -1,1 ... ... ... ...
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring) 0,2 0,8 1,1 -0,2 -3,0 -0,8 0,8 -7,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning -0,4 2,2 1,3 0,3 -0,8 0,1 -0,1 -3,5
Eksport i alt 2,3 -1,0 -1,6 6,5 -2,1 -5,0 1,3 -1,8
Tradisjonelle varer (eksport) 3,4 -2,2 -0,5 2,2 -3,5 -4,4 1,8 -2,6
Råolje og naturgass (eksport) -2,5 -3,1 -3,9 17,0 -2,7 -12,7 5,4 1,2
Skip, plattformer og fly (eksport) 233,3 55,1 -49,3 -43,8 ... ... ... ...
Tjenester (eksport) 4,5 0,9 2,0 1,5 ... ... ... ...
Samlet sluttanvendelse 0,7 0,5 0,1 0,9 -2,1 -0,6 0,5 -6,9
Import i alt 2,6 1,5 0,2 -1,1 -3,7 -0,8 -0,1 -11,1
Tradisjonelle varer (import) 5,2 -0,7 -1,3 -1,9 -1,6 -0,5 -1,1 -4,3
Råolje og naturgass (import) -13,3 0,6 44,2 -2,8 2,0 -0,3 -14,6 -19,7
Skip, plattformer og fly (import) -24,5 50,6 -9,1 -13,3 ... ... ... ...
Tjenester (import) 1,4 2,0 1,8 1,4 ... ... ... ...
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2 0,0 0,2 0,0 1,5 -1,5 -0,5 0,7 -5,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2 0,4 0,6 0,6 0,1 -1,9 0,2 0,4 -6,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3 -2,6 -2,2 -3,9 11,0 0,9 -4,5 2,4 -0,2
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi 0,4 0,7 0,6 0,1 -1,8 0,4 0,2 -6,2
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt) 0,4 0,8 0,7 0,0 -1,9 0,3 0,4 -6,2
Industri og bergverk (bruttoprodukt) 0,2 1,5 0,0 0,1 -1,4 -0,6 0,1 -3,4
Annen vareproduksjon (bruttoprodukt) -1,3 1,6 1,1 -1,4 -0,7 2,6 1,2 -3,8
Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt) 0,9 0,5 0,7 0,3 -2,3 -0,1 0,2 -7,3
Offentlig forvaltning (bruttoprodukt) 0,3 0,4 0,5 0,5 -1,2 0,7 -0,2 -6,1
Produktavgifter og -subsidier 0,8 0,0 0,6 0,2 ... ... ... ...