Tabell

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Kvartal og måned. Sesongjustert. Faste 2017-priser. Prosentvis volumendring fra foregående periode1
 2019k12019k22019k32019k42020k1Jan. 2020Feb. 2020Mar. 2020
1Tall fra og med 2018 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner0,60,20,4-0,4-3,60,40,9-11,7
Konsum i husholdninger0,60,20,4-0,4-3,50,50,9-11,6
Varekonsum0,60,1-0,5-0,5-1,8-0,21,8-4,5
Tjenestekonsum0,90,50,80,8-3,90,20,1-12,7
Husholdningenes kjøp i utlandet-0,4-1,02,2-4,0-15,44,5-0,3-55,6
Utlendingers kjøp i Norge3,90,8-0,66,0-16,2-2,1-2,8-47,5
Konsum i ideelle organisasjoner0,90,60,70,3-4,1-1,41,5-13,2
Konsum i offentlig forvaltning0,40,80,70,70,01,10,0-3,9
Konsum i statsforvaltningen0,60,80,70,80,61,40,0-3,1
Konsum i statsforvaltningen, sivilt0,50,70,70,6............
Konsum i statsforvaltningen, forsvar1,61,30,71,6............
Konsum i kommuneforvaltningen0,30,80,60,6-0,50,70,0-4,6
Bruttoinvestering i fast realkapital-1,23,32,90,0-6,0-5,20,8-2,5
Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)-1,47,71,53,5............
Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)-21,576,721,952,8............
Fastlands-Norge (bruttoinvestering)-1,12,13,1-1,1-5,4-5,21,3-3,1
Næringer (bruttoinvestering)-0,4-0,64,60,5............
Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)13,817,4-4,423,0............
Andre tjenester (bruttoinvestering)-2,1-1,82,8-1,1............
Industri og bergverk (bruttoinvestering)10,62,211,00,7............
Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)-4,3-1,35,61,7............
Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)0,10,4-0,4-3,7............
Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)-3,78,64,2-1,2............
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander8,9-3,71,9-1,0............
Lagerendring og statistiske avvik0,5-0,3-11,4-35,5............
Bruttoinvestering i alt-1,02,91,1-3,8............
Innenlandsk sluttanvendelse0,11,10,7-1,1............
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)0,20,81,1-0,2-3,0-0,80,8-7,7
Etterspørsel fra offentlig forvaltning-0,42,21,30,3-0,80,1-0,1-3,5
Eksport i alt2,3-1,0-1,66,5-2,1-5,01,3-1,8
Tradisjonelle varer (eksport)3,4-2,2-0,52,2-3,5-4,41,8-2,6
Råolje og naturgass (eksport)-2,5-3,1-3,917,0-2,7-12,75,41,2
Skip, plattformer og fly (eksport)233,355,1-49,3-43,8............
Tjenester (eksport)4,50,92,01,5............
Samlet sluttanvendelse0,70,50,10,9-2,1-0,60,5-6,9
Import i alt2,61,50,2-1,1-3,7-0,8-0,1-11,1
Tradisjonelle varer (import)5,2-0,7-1,3-1,9-1,6-0,5-1,1-4,3
Råolje og naturgass (import)-13,30,644,2-2,82,0-0,3-14,6-19,7
Skip, plattformer og fly (import)-24,550,6-9,1-13,3............
Tjenester (import)1,42,01,81,4............
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi20,00,20,01,5-1,5-0,50,7-5,5
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi20,40,60,60,1-1,90,20,4-6,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3-2,6-2,2-3,911,00,9-4,52,4-0,2
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi0,40,70,60,1-1,80,40,2-6,2
Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,40,80,70,0-1,90,30,4-6,2
Industri og bergverk (bruttoprodukt)0,21,50,00,1-1,4-0,60,1-3,4
Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)-1,31,61,1-1,4-0,72,61,2-3,8
Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)0,90,50,70,3-2,3-0,10,2-7,3
Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,30,40,50,5-1,20,7-0,2-6,1
Produktavgifter og -subsidier0,80,00,60,2............