Beregning av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Publisert Tittel Åpne
14. mars 2012 Beregningene av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet SammendragPDF (49 sider)
21. august 2001 Beregning av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet SammendragPDF (51 sider)