Notater 2012/17

Beregningene av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Dette dokumentasjonsnotatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av produktene, kildene og metodene, samt resultatene av hovedrevisjonen 2011 for næringene jordbruk og skogbruk. Videre blir produksjonen, produktinnsatsen, investeringene, prisindeksene, næringssubsidiene, næringskattene samt sysselsetting og lønn for hver næring detaljert beskrevet. Bakgrunnen for hovedrevisjonen, som ble publisert i november 2011, har vært å innarbeide ny nærings- og produktklassifisering, hvor vi gikk fra SN2002 til SN2007. Den internasjonale produktklassifikasjonen (CPA) ble også endret i tråd med SN2007. Alle årlige og kvartalsvise tall har blitt beregnet etter den nye næringsstandaren og tallene har blitt revidert tilbake til 1970.

Jordbruket og skogbruket har i hovedsak samme omfang som før hovedrevisjonen. Den nye næringsstandaren har allikevel medført at husholdningenes produksjon for eget bruk har blitt slått sammen til en næring uavhengig om dette er jordbruk eller jakt. Videre har gjennomgangen av næringene medført at nye kilder og nytt beregningsopplegg har blitt innarbeidet. For næringen jordbruk slår hovedrevisjonen mest ut for året 2007. For skogbruket er det betydelige revisjoner i bruttoproduktet i løpende priser for alle årene fra 2003 til 2007.

Om publikasjonen

Tittel

Beregningene av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Edita Zahirovic

Serie og -nummer

Notater 2012/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8336-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8335-2

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt