20492_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/stkultjen/aar-forelopige
20492
Svakere vekst innenfor film og video
statistikk
2008-10-31T10:00:00.000Z
Kultur og fritid
no
stkultjen, Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikkKultur, Kultur og fritid
true

Kulturell tjenesteyting, strukturstatistikk2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Svakere vekst innenfor film og video

Omsetningen innenfor film og video økte med 7,8 prosent fra 2006 til 2007 og endte på nærmere 4,8 milliarder kroner. Veksten var lavere enn den var året før, da omsetningen økte med 10 prosent. Næringen omfattet 2 100 foretak i 2007.

Omsetning, etter næringshovedgruppe. Foretak. Endelige tall 2005 og 2006, foreløpige tall 2007. Millioner kroner

Innenfor næringsområdet kulturell tjenesteyting var det film- og videobransjen som hadde den største relative økningen i 2007. Dette gjaldt både antall foretak, sysselsetting og omsetning. Film- og videobransjen består av film- og videoproduksjon, distribusjon av film og video og filmframvisning. Bransjen sysselsatte til sammen 3 158 personer i 2007, en økning på 7,9 prosent fra året før. Omsetning per sysselsatt var derimot uforandret fra 2006 og lå på 1,51 millioner kroner.

Radio og fjernsyn omsatte for 9 milliarder

Omsetningen innenfor radio og fjernsyn nådde 9 milliarder kroner i 2007, en vekst på 6,9 prosent fra året før. Sysselsettingen steg i samme periode med 2,9 prosent og omfattet til sammen 6 163 personer fordelt på 308 foretak. Nyhetsbyråer sysselsatte 897 personer og omsatte for 887 millioner kroner i 2007. Omsetningen var 9 prosent lavere enn året før. Dette skyldes i stor grad at foretak har skiftet næringshovedgruppe. Nyhetsbyråer omfatter blant annet frilansjournalist- og pressefotografvirksomhet.

Foreløpige tall

De foreløpige tallene for antall foretak, omsetning og sysselsetting innenfor kulturell tjenesteyting blir frigitt før datagrunnlaget er ferdig revidert, og vil derfor kunne avvike noe fra endelige tall som frigis senere. Mens endelige tall frigis på både bedrifts- og foretaksnivå, blir foreløpige tall kun frigitt på foretaksnivå.

Tabeller: