Museum og samlingar2014

Innhald

Arkiv for Museum og samlingar - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
31. mai 2021 2020 2020
2. juni 2020 2019 2019
24. september 2019 2018 2018
4. september 2018 2017 2017
22. mai 2017 2016 2016
25. mai 2016 2015 Rekordbesøk i musea i 2015
28. mai 2015 2014 Fleire lønte årsverk ved musea
30. mai 2014 2013 Auke i besøka til musea
24. mai 2013 2012 10,7 millionar besøk
14. juni 2012 2011 48 millionar gjenstandar i norske museer
23. juni 2011 2010 Halvparten av besøka er betalte
24. juni 2010 2009 Fleire utstillingar
25. juni 2009 2008 Stabilt museumsbesøk
23. juni 2008 2007 Rekordmange museumsbesøk
28. juni 2007 2006 Fleire kulturhistoriske bygningar