Museum og samlingar2014

Innhald

Om sesongjustering

Prekorrigering

Ikkje relevant

Sesongjustering

Ikkje relevant

Revisjonsrutiner

Ikkje relevant

Spesielle tilfeller

Ikkje relevant

Publiseringsrutiner

Ikkje relevant