Tabell

Den norske kirke - hovedtall
2015Endring siste 4 år
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 799 366-51 779
Andel av befolkningen72,9-4,4
Døpte34 116-5 842
Andel døpte av antall fødte57,8-8,6
Konfirmerte39 527-3 029
Andel konfirmerte av 15-åringer61,5-3,7
Kirkelige gravferder36 797-1 109
Andel kirkelige gravferder av døde90,4-1,2
 
Kirkelige vigsler7 834-764
Gudstjenester totalt61 908-3 672
Deltakere på gudstjenester totalt5 770 032-495 229
Deltakere per gudstjeneste93,2-2,3