219698_tabell_239097_not-searchable
/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar
219698_tabell_239097
statistikk
2015-05-06T10:00:00.000Z
Kultur og fritid;Offentlig sektor
no
false
Kirkestatistikken gir informasjon om virksomheten i menighetene i Den norske kirke. I 2014 ble færre døpt enn året før.

Den norske kirke2014

Innhold

Den norske kirke - hovedtall
2014Endring siste 4 år
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 835 973496
Andel av befolkningen74,3-3,7
Døpte35 051-6 049
Andel døpte av antall fødte59,3-7,6
Konfirmerte40 253-1 728
Andel konfirmerte av 15-åringer62,9-2,4
Kirkelige gravferder36 430-1 860
Andel kirkelige gravferder av døde90,2-2,1
 
Kirkelige vigsler8 006-1 543
Gudstjenester totalt63 022-2 630
Deltakere på gudstjenester totalt5 892 110-208 875
Deltakere per gudstjeneste93,50,6