Tabell

Den norske kirke - hovedtall
2014Endring siste 4 år
Medlemmer og tilhørige i Dnk3 835 973496
Andel av befolkningen74,3-3,7
Døpte35 051-6 049
Andel døpte av antall fødte59,3-7,6
Konfirmerte40 253-1 728
Andel konfirmerte av 15-åringer62,9-2,4
Kirkelige gravferder36 430-1 860
Andel kirkelige gravferder av døde90,2-2,1
 
Kirkelige vigsler8 006-1 543
Gudstjenester totalt63 022-2 630
Deltakere på gudstjenester totalt5 892 110-208 875
Deltakere per gudstjeneste93,50,6