Andel som har tilgang til DAB-radio i husholdningen, har bil med DAB-radio-tilgang og andel som har hørt på DAB-radio en gjennomsnittsdag, i alt og etter kjønn, alder, utdanning og landsdel. Alder 9-79 år. 2014. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som har tilgang til DAB-radio i husholdningen, har bil med DAB-radio-tilgang og andel som har hørt på DAB-radio en gjennomsnittsdag, i alt og etter kjønn, alder, utdanning og landsdel. Alder 9-79 år. 2014. Prosent
  Har DAB-radio i husholdningen Har bil med DAB- radio Hørt på DAB-radio en gjennomsnittsdag Antall svar
Alle 44 21 19 1 910
Kjønn        
Menn 46 21 19 965
Kvinner 43 21 20 945
Alder        
9-15 år 47 35 15 179
16-24 40 27 13 260
25-44 år 35 18 17 612
45-66 år 52 20 23 581
67-79 år 56 12 31 278
Utdanning (16-79 år)        
Grunnskole 43 24 15 230
Videregående skole 42 16 20 738
Univers./høgskole, kort 45 24 23 461
Univers./høgskole, lang 51 16 19 274
Landsdel        
Oslo/Akershus 42 20 15 434
Østlandet ellers 45 22 22 499
Agder/Rogaland 44 23 20 289
Vestlandet 45 23 20 330
Trøndelag 46 18 17 185
Nord-Norge 49 17 21 173

Kontakt