Andel som har tilgang til DAB-radio i husholdningen, tilgang i bil og andel som har hørt på DAB-radio en gjennomsnittsdag, i ulike perioder av året i 2013 og 2014. Alder 9-79 år. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som har tilgang til DAB-radio i husholdningen, tilgang i bil og andel som har hørt på DAB-radio en gjennomsnittsdag, i ulike perioder av året i 2013 og 2014. Alder 9-79 år. Prosent
  2013 2014
  Mars Juni September Desember Mars Juni September Desember
Har DAB-radio i husholdningen 31 29 30 38 41 45 45 47
Har DAB-radio i bil 19 20 20 21 20 19 20 24
Hørt på DAB-radio en gjennomsnittsdag 12 14 11 16 18 19 19 22
Antall svar 443 444 452 487 489 477 469 475

Kontakt