Tidsbruksundersøkelsen 2000

Mer alene, mindre på besøk

Publisert:

Vi går mindre på besøk hos hverandre enn tidligere. Nå er vi 1 time mer alene per dag enn vi var i 1990. Samtidig er vi også mindre hjemme enn i 1980, og vi bruker i stedet mer tid på reise og på offentlige steder.

1 time mer alene

Vi er 1 time mer alene per dag i 2000 enn vi var i 1990. Dette er gjennomsnittstall basert på alle dager i et helt år. Når man sover, regnes det som å være alene. Menn er mer alene enn kvinner. Barna er aller minst alene per dag. Jenter er litt mer alene enn gutter. De unge er også mindre alene enn andre, mens de eldre er mest alene. Unge er minst sammen med husholdsmedlemmer.

Vi er mer alene når vi er på reise enn når vi er på andre oppholdssteder. Vi er mer sammen med andre når vi holder på med fritidsaktiviteter enn andre aktiviteter. Vi er alene i halvparten av arbeidstiden. Menn er noe mer alene på jobben enn kvinner.

tidsbruk-2002-05-13-31

Mindre hjemme

I forhold til 1980 er vi mindre hjemme i 2000, men det har ikke vært noen nedgang mellom 1990 og 2000. Tiden hjemme har særlig sunket blant kvinner. Barn er mindre hjemme enn voksne. Eldre er hjemme nesten 19 timer per døgn.

Det er færre som er hjemme hos andre i 2000 enn i 1990. Besøk hos både slektninger, venner og naboer har sunket. Det er de unge som er mest hjemme hos andre. Eldre bruker derimot mer tid på hytta enn andre aldersgrupper.

Det er en større andel som er på offentlige steder og på reise i 2000 enn tidligere. Kvinner er en halv time mer på arbeidsplass/skole i 2000 i forhold til i 1980.

Mest privatbil

Når vi er på reise, er privatbilen det viktigste transportmiddelet. Andelen som bruker bil har økt betydelig mellom 1980 og 2000. Tiden vi sitter i bilen per dag har derimot holdt seg nokså konstant i denne perioden. Det har vært en tilnærming i bilbruken mellom kjønnene i disse årene. Økningen i bilbruken har vært størst blant de eldste.

Det har vært liten endring i bruken av offentlig transport og bruk av føttene når man er på reise. I gjennomsnitt reiser 17 prosent med offentlig transport per dag i 2000, mens en av tre bruker føttene når de skal til ulike bestemmelsessteder.

Tid tilbrakt sammen med egne barn i ulike aldersgrupper en gjennomsnittsdag, etter kjønn. 2000. Minutter

tidsbruk-2002-05-13-32

Kvinner mest sammen med barn

I tidsbruksundersøkelsene vil samvær si at personene oppholder seg på samme sted og at det er en viss grad av kontakt mellom dem. Kvinner er i betydelig større grad sammen med sine egne småbarn per dag enn det menn er. Denne forskjellen jevner seg ut når barna blir større.

Vi sovner senere

Det har vært en gradvis tendens til at vi sovner senere på kvelden fra 1980 til 2000. Fjernsynsseingen er i samme periode blitt mer spredt utover døgnet. Det har vært små forskyvninger i hvilke perioder av døgnet vi har måltider og reiser til og fra arbeidsplassen. Lørdag formiddag er den perioden i uken som i størst grad er avsatt til husholdsarbeid.

Kontakt