Statistiske analyser 052

Tidsbruk 1971-2000

Til alle døgnets tider

  • Publikasjonen er en del av serien
  • Tidsbruk

Mer tid til fritidsaktiviteter

Vi bruker betydelig mindre tid til husholdsarbeid og mer tid til fritidsaktiviteter nå enn tidligere. Den gjennomsnittlige tiden vi bruker til personlige behov, slik som nattesøvn og måltider, har også sunket noe de siste 30 årene. Tiden til inntektsgivende arbeid og utdanning har derimot endret seg lite. (13.05)

Kvinner bruker mindre tid til husarbeid

Det har vært en betydelig nedgang i kvinners tid til husarbeid de siste tretti åra. Det er kvinner i aldersgrupper som ofte har ansvar for barn som har redusert husarbeidet mest, og nedgangen har vært mer markert blant ikke yrkesaktive enn blant yrkesaktive. Det er blitt mindre kjønnsforskjeller i tiden til ulønnet arbeid. Dette skyldes mer en nedskjæring i kvinners innsats enn en økning blant menn. (13.05)

Mer alene, mindre på besøk

Vi går mindre på besøk hos hverandre enn tidligere. Nå er vi en time mer alene per dag enn vi var i 1990. Samtidig er vi også mindre hjemme enn i 1980, og vi bruker i stedet mer tid på reise og på offentlige steder. (13.05)

Om publikasjonen

Tittel

Til alle døgnets tider. Tidsbruk 1971-2000

Ansvarlig

Odd Frank Vaage

Serie og -nummer

Statistiske analyser 052

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (trykt)

82-537-5055-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

254

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt