Notater 2002/26

Dokumentasjon og resultater fra intervjuet

Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse 2000/01

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelse 2000/01. Dokumentasjon og resultater fra intervjuet

Ansvarlig

Elisabeth Rønning

Serie og -nummer

Notater 2002/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emner

Tids- og mediebruk, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

80, [23], 16, 26

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt